Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Søren Jørgensen
    Foto: Søren Jørgensen
  • Fotograf: Henrik Korzen
    Foto: Henrik Korzen
  • Fotograf: Jesper Bay Jacobsen
    Foto: Jesper Bay Jacobsen

Atlas

: Lille Kejserguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Lille kejserguldsmed har en kropslængde på 62-75 mm. Arten er karakteristisk med de grønne øjne og en overvejende brun krop. Begge køn har en gul ring på første bagkropsled.

Hannen kendes på den blå sadel på 2. og 3. bagkropsled.

Hunnen er mere uanselig og er jævnt brun. Den har en sort, bred linje på bagkroppen og delvis røgfarvede vinger.

Lille Kejserguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mikkel H. Post

Variation

: Hunnen kan i nogle tilfælde være hanfarvet.

Hos unge individer er farverne mere blege, og øjnene er ikke tydeligt grønne.

Forveksling

: Arten kan forveksles med stor kejserguldsmed og brun kejserguldsmed. Stor kejserguldsmed er en betydeligt større art. Hannens bagkrop er mere blåfarvet og forkroppen er grøn. Brun kejserguldsmed er på størrelse med lille kejserguldsmed og er også overvejende brun. Hannen kan kendes på, at den blå sadel er mindre og ikke går ned på siden af forkroppen, som den gør hos lille kejserguldsmed. Brun kejserguldsmed kan desuden adskilles på de brune øjne.

Udbredelse

: Lille kejserguldsmed blev første gang registreret i Danmark på Bornholm ved Safirsøen i 2016, hvor Mogens Holmen fandt to nymfer. Den har en livskraftig bestand i Safirsøen, og der er desuden registreret territoriehævdende hanner ved flere andre søer på Bornholm. Derudover er enkelte hanner registreret på Vestamager (2016) og i Gribskov (2017). Der er i de senere år gjort en del fund i Skåne, så det er sandsynligt, at arten i de kommende år også vil etablere sig på Sjælland.
Lille Kejserguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I Danmark er arten hidtil registreret flyvende fra begyndelsen af juni til slutningen af august.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Kejserguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Lille Kejserguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Kejserguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Lille kejserguldsmed har en 1-2 årig livscyklus. Æglægningen foretages i tandem i modsætning til stor kejserguldsmed, hvor hunnen foretager æglægningen alene. Æggene bores ind i dødt plantemateriale.

Hannen patruljerer frem og tilbage på lange strækninger over åbent vand, mens hunnen fører en mere tilbagetrukket tilværelse.

Levested

: Arten kan forekomme i forskellige typer af søer, men foretrækker større søer i f.eks. gamle stenbrud, lergrave, og kalkbrud.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Billquist, M., Andersson, D & Bergendorf, C. 2019. Nordens Trollsländor. Avium Förlag, Stenåsa.

Brochard, C., van der Ploeg, E. 2014. Fotogids Larven van Libellen. KNNV Uitgeverij.

De senest indberettede arter i Naturbasen: