Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Belinda Andersen
    Foto: Belinda Andersen
  • Fotograf: Karenmarie Simonsen
    Foto: Karenmarie Simonsen
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura

Svær at bestemme!

Arten er meget svær at skelne sikkert fra almindelig hedelibel. Se felthåndbogen.

Atlas

: Stor Hedelibel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Stor hedelibel har en kropslængde på mellem ca. 35 - 44 mm. Den udfarvede han har en rød bagkrop og er gul og rød-brun på siden af forkroppen. Hunner og unge hanner er gul-gulbrune. Helt gamle individer kan blive meget mørke i farverne. Stor hedelibel har sorte ben med en gul stribe.
Stor Hedelibel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn M. Hansen

Forveksling

: I DK er der fire arter hedelibeller der har gule striber på de sorte ben. Det er Stor hedelibel, Almindelig hedelibel, Gulvinget hedelibel og Rødåret hedelibel.

Rødåret hedelibel er nem at skelne fra de andre, da den har tydeligt lyse gule-røde vingevener, og den nederste halvdel af øjnene er blå til blågrå.

Gulvinget hedelibel har relativt store gule felter på bagvingerne, som man ikke ser hos Stor hedelibel.

Almindelig hedelibel og Stor hedelibel er to arter, der meget let forveksles. De ligner hinanden på alle punkter, og de kendetegn man bruger til at adskille de to, kan variere en del inden for arterne således, at der opstår overlap.

Et af kendetegnene er, at den sorte streg, der løber på tværs af panden på Stor hedelibel, stopper idet den møder øjet. Hos Almindelig hedelibel løber stregen et godt stykke ned langs forkanten af øjet (deraf det engelske navn "Moustached Darter"). Stor hedelibel kan have en sort plet ved øjet under den tværgående streg på panden, der kan ligne Almindelig hedelibels moustache. Og ved nogle individer af Almindelig hedelibel kan stregen være meget smal og svær at erkende, medmindre man får dyret i hånden.

Formen på hannernes bagkrop set fra oven kan også bruges til at skelne mellem de to arter, da hanner af Stor hedelibel typisk har en smal bagkrop sammenlignet med Almindelig hedelibel hvor bagkroppen er mere kølleformet.

For hunnerne står skedeklappen, set fra siden bagerst på undersiden af bagkroppen, vinkelret ned på Almindelig hedelibel, hvor den på Stor hedelibel er knap så markant og ikke i en ret vinkel.

Det kan være meget svært at skelne mellem Stor og Almindelig hedelibel, selvom man bruger flere af karaktererne, da de kan variere meget. Der kan forekomme individer, som man må opgive at henføre sikkert til en af de to arter, medmindre man har mulighed for at nærstudere genitialerne.

Til bestemmelse i forum kan det anbefales at vedhæfte følgende billeder:

1) ansigtet skråt forfra med fokus på forkanten af øjet

2) bagkroppen lige ovenfra for hanner

3) bagkroppen lige på siden for hunner.

Udbredelse

: Stor hedelibel er almindelig udbredt i hele landet.
Stor Hedelibel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stor hedelibel er på vingerne fra midt i juli og typisk til slutningen af oktober. I milde vintre kan den dog forekomme til langt ind i november på beskyttede steder.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Hedelibel baseret på Naturbasens observationer:
Stor Hedelibel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Hedelibel - månedlig fordeling

Biologi

: Larvens udvikling er et-årig.

Levested

: Stor hedelibel findes i lavvandede vandhuller eller søer med lavvandede partier, der kan opvarmes af solen. Kan også findes i svagt brakvand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: