Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anne-Grethe Lentz
    Foto: Anne-Grethe Lentz
  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen

Atlas

: Spyd-Vandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Udfarvede hanner af spyd-vandnymfe kendes på de spydlignende tegninger på bagkroppens 2. og 3. led.

Hunner kan være noget vanskelige at kende, men har man først fået lært hvorledes pronotum er udformet , og har husket sin lup, er det en meget anvendelig måde at adskille hunner af de forskellige vandnymfer.

Spyd-Vandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Holmen

Variation

: Individder af spyd-vandnymfe hanner der mangler skaftet i spyddet på 2. bagkropsled forekommer. Tegningen på andet bagkropsled kommer således til at ligne det på måne-vandnymfe meget.

Forveksling

: Spyd-vandnymfe kan nemt forveksles med de andre små blå og sorte vandnymfer. Som det også er tilfældet med de andre vandnymfer kan tegningerne på hannernes 2. bagkropsled variere en del.

For spyd-vandnymfe gælder at den nemmest forveksles med måne-vandnymfe. Måne-vandnymfe har dog ikke den meget spidse sorte tegning på bagkroppens 3. led og er generelt en noget mørkere guldsmed.

Hunnerne kan adskilles fra de andre arter på udformningen af bagkanten af pronotum ( www.fugleognatur.dk/gallery... ). Bagkanten er jævn og uden indbugtninger/indhak, sammenlignet med de andre arter.

Udbredelse

: Spyd-vandnymfe er vidt udbredt i Danmark, men bortset fra kerneområderne i Midtjylland og Nordøstsjælland forekommer arten ret lokalt. Arten forekommer tilsyneladende ikke på Fyn og Lolland-Falster, men træffes eksempelvis på Læsø.
Spyd-Vandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Spyd-vandnymfe flyver fra starten af maj og til midt i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Spyd-Vandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Spyd-Vandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spyd-Vandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Spyd-vandnymfe optræder ikke territorialt og kan være talrig på gode lokaliteter. Æggende lægges i tandem på diverse planter ude i vandet eller langs bredden. Æggene klækker efter få uger hvorefter nymferne er 1 eller 2 år om udviklingen.

Levested

: Spyd-vandnymfe finder man typisk i næringsfattige, sure og brunvandede søer og vandhuller. Hvis man går og ketcher vandnymfer, finder man dog også ud af, at den kan findes i mindre mængder i eksempelvis mere neutrale og klarvandede vandhuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: