Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Bent Roldgaard
    Foto: Bent Roldgaard

Atlas

: Stor Blåpil overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Stor blåpil har en kropslængde på ca. 45-53 mm. Hunnerne og unge hanner har en gul-lysebrun bagkrop med to mørke striber ned langs oversiden. Når hannerne kønsmodnes bliver de blåpudret. Vingerne er helt klare, uden mørke basalpletter. Vingemærket (pterostigma) er mørk og kort.
Stor Blåpil
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bente Holm-Petersen

Forveksling

: Arten kan overfladisk forveksles med Blå libel,Spidsplettet libel og Fireplettet libel. Den kendes straks fra disse på, at Stor blåpil har helt klare vinger uden basale vingepletter på for- og bagvinge.

Stor blåpil kan også forveksles med den sjældne Lille blåpil. Udover størrelsen til forskel er vingemærkerne et tydeligt kendetegn. Stor blåpils vingemærker er korte og mørke, Lille blåpils vingemærker er lange og lyse. Bemærk dog, at nyforvandlede individer af Stor blåpil kan have meget lyse vingemærker.

Udbredelse

: Stor blåpil er udbredt i hele landet.
Stor Blåpil - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stor blåpil ses på vingerne fra midt i maj til midt i august.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Blåpil baseret på Naturbasens observationer:
Stor Blåpil - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Blåpil - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne er territoriale og overvåger ofte deres territorum enten siddende i bred-vegetationen eller fladt på en sten eller på jorden på bredden. I Danmark er larverne 2-3 år om udviklingen.

Levested

: Stor blåpil findes i en række forskellige habitater, der dog har det til fælles, at de ikke har for tæt vegetation. Bortset fra det ser arten ud til at kunne trives i næringsfattigt som i næringsrigt, fersk som brak og stillestående som langsomt flydende vand. Arten optræder ofte som pionerart, i nyetablerede vandhuller og tåler nogen udtørring af vandhullet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: