Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Erik Nissen
    Foto: Jørgen Erik Nissen
  • Fotograf: Gert S Laursen
    Foto: Gert S Laursen
  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye

Atlas

: Glinsende Smaragdlibel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Glinsende smaragdlibel har en kropslængde på ca. 50-55 mm, omtrent som de øvrige smaragdlibeller. Den er skinnende metallisk grøn med grønne øjne. Den har små gule pletter på de første bagkropsled og på to gule felter på siden af panden, der mødes smalt midt på panden. Hunnen er meget karakteristisk med en markant skedeklap der står ned vinkelret fra enden af bagkroppen. Den er så tydelig at det tit kan erkendes i flugten.
Glinsende Smaragdlibel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Røjgaard

Variation

: De gule pletter på siden af de første bagkropsled kan være ret utydelige. Vingerne kan have et gult skær der kan variere noget i styrke. Øjnene er brune ved nyforvandlede individer.

Forveksling

: Glinsende smaragdlibel kan forveksles med de øvrige smaragdlibeller, især grøn smaragdlibel.

For at adskille glinsende smaragdlibel fra de øvrige, kan de kønsspecifikke karakter bruges:

- Hunnens markante skedeklap er umiskendelig og den burde ikke kunne forveksles med de øvrige, forudsat man ser den godt.

- Hannens kønsvedhæng på enden af bagkroppen, består af ret tang med en relativ bred trekantet flap imellem. Ved plettet smaraglibel er trekanten imellem tængerne relativ smalt, og ved arktisk smaragdlibel er tængerne tydeligt krumme, nærmest runde.

Af øvrige karakter kan nævnes at plettet smaraglibel har væsentligt tydeligere gule pletter langs bagkroppen og på forkroppen, tydeligst ved hunner. Arktisk smaragdlibel virker spinklere og mørkere end glinsende, og det gule i panden fremstår som to gule pletter på siden af panden der ikke mødes midt på panden.

For at undgå forveksling med grøn smaragdlibel henvises til at grøn smaragdlibel aldrig har gult i panden og stort set ikke har gult på bagkropsoversiden. Kropsformen kan også bruges til at adskille hanner af de to. Grøn smaragdlibel han fremstår meget kølleformet, men en bagkrop der er bredest på de to næstsidste led, hvor de øvrige smaragdlibel-hanner er bredest omkring midten.

Endelig kan man bruge vingens opbygning til adskillelse af arterne (figur undervejs).

Udbredelse

: Glinsende smaragdlibel er almindelig forekommende i hele landet.
Glinsende Smaragdlibel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Glinsende smaragdlibel er på vingerne fra slutningen af maj til slutningen af august. Hovedvægten af artens forekomst er i juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Glinsende Smaragdlibel baseret på Naturbasens observationer:
Glinsende Smaragdlibel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glinsende Smaragdlibel - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne patruljerer ofte over vandet, men forlader af og til vandet for at opholde sig ved skovbryn eller langs plantager hvor den jager insekter. Når de sætter sig, sker det typisk højt til vejrs og de kan således være svære at fotografere. Glinsende smaragdlibels udvikling til adult er 2-3 årig.

Levested

: Glinsende smaragdlibel kan findes i stort set alle typer stillestående ferske vande, og også i langsomt flydende vandløb. Den findes ofte steder med meget bevoksning, i form af både sumpplanter og træer på bredden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: