Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Pai Tobias  Skov Andresen
    Foto: Pai Tobias Skov Andresen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Atlas

: Stor Kejserguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Kejseren er stor og iøjenfaldende. Kropslængden angives i litteraturen at være mellem 66 og 84 mm. Ved første øjekast ligner den en stor mosaikguldsmed.

Hannens farver er;

- grønne og blå øjne,

- grøn forkrop uden mørke felter på hverken side eller skuldre,

- og en blå bagkrop med sorte tegninger.

Hunnen ligner i store træk hannen, men med grøn-blågrøn bagkrop med brune tegninger og mere grønlige øjne.

Stor Kejserguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Thomsen

Variation

: Farven på hunners bagkrop kan variere fra grøn over til blå.

Forveksling

: Stor kejserguldsmed kan først og fremmest forveksles med mosaikguldsmedene da den har størrelsen og farverne. Den mest oplagte forveksling er grøn mosaikguldsmed, der har samme farvefordeling på krop og øjne, men er noget mindre.

Stor kejserguldsmed skelnes fra mosaikguldsmedene ved at:

- Stor kejserguldsmed er ensfarvet grøn på siden af brystet. Her har mosaikguldsmedene mørke/lyse tegninger, med undtagelse af grøn mosaikguldsmed.

- På skuldrene er stor kejserguldsmed også ensfarvet grøn, med to små blå trekanter bagtil. Mosaikguldsmedene er derimod mørke på skuldrene med lyse felter/striber. Disse varierer i størrelse og udformning mellem arterne af mosaikguldsmede.

- Herudover er der også forskellen i tegningen på oversiden af bagkroppen. Stor kejserguldsmed har en centreret sort stribe af variende tykkelse ned over en farvet bagkrop. Ved mosaikguldsmedene er mønstret istedet et tydeligt mosaik mønster med mange farvede pletter på en mørk baggrund. Den blå farve på bagkroppen hos kejserguldsmeden er en klar lyseblå, mens den hos de fleste mosaikguldsmede er mørkere blå.

Selvom der ikke er nogen forvekslingsrisiko er det også værd at nævne to nært beslægtede arter; brun kejserguldsmed og lille kejserguldsmed. Begge to hitarter(udråbstegn).

- Lille kejserguldsmed blev i 2016 fundet på Bornholm og har været en fast del af øens guldsmedefauna siden. Arten er desuden truffet flere gange på Sjælland. Den har en helt brun forkrop, både på siden og på skuldrene og skelnes let fra stor kejserguldsmed.

- Brun kejserguldsmed var før 2019 kun registeret på Bornholm (i 1995). I 2019 ramte en invasion Nordeuropa med flere iagttagelser i Danmark, med bl.a. æglæggende par i både Thy og på Vestamager. Den er overvejende brun i farven med en sort midterstreg på bagkroppen. Ved hannen er det andet bagkropsled blåt.

Udbredelse

: Stor kejserguldsmed blev første gang registeret i Danmark i 1994 af Ole Fogh Nielsen, og er nu almindeligt forekommende i alle landsdele.
Stor Kejserguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stor kejserguldsmed ses på vingerne fra Juni til August.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Kejserguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Stor Kejserguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Kejserguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Fuldt udviklede hanner er meget territoriale og patruljerer ofte langs "deres territorie" og jager andre på flugt. Hunner lægger æg alene, gerne i flydende plantemateriale og altid uden hannen (i modsætning til andre kejserguldsmede, som lægger æg i tandem).

Larven er typisk to år, sjældent ét år, om udviklingen til voksen.

Levested

: Den kan træffes i de fleste habitater, om det er moser, søer, vandhuller, damme, om det er nygravet eller under tilvoksning og de er endda fundet i svag brakvand.

Djikstra beskriver meget kortfattet habitaten for stor kejserguldsmed som " Stillestående vande, ofte store og vegetationsrige."

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

Cham, S. Nelson, B., Parr, A. Prentice, S. Smallshire, D. and Taylor, P. 2014. Atlas of Dragonflies in Britain and Ireland. BDS

De senest indberettede arter i Naturbasen: