Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Birger Lønning
    Foto: Birger Lønning
  • Fotograf: Hans Henrik Larsen
    Foto: Hans Henrik Larsen
  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl

Atlas

: Gulvinget Hedelibel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Gulvinget Hedelibel har en kropslængde på ca. 31-37 mm. Oftest har bagvingen hos begge køn et iøjnefaldende stort safrangult felt ved basis, hvilket gør arten let at kende. I nogle tilfælde (specielt hos visse hunner?) kan udstrækningen af dette gule felt dog være meget mindre, så det minder om det, man ser hos nogle af de andre hedelibeller. Benene er sorte med en gul stribe. Den udfarvede han har en rød bagkrop og hunner og unge hanner er gule til gulbrune.
Gulvinget Hedelibel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Duus

Forveksling

: Der er størst risiko for forveksling med Rødåret Hedelibel. Rødåret Hedelibel har dog helt tydeligt lyst røde vingevener og et lysere vingefelt end Gulvinget Hedelibel. Rødåret Hedelibels øje er lyst blåt på den nederste halvdel, hvor Gulvinget Hedelibels er brunt til gult.

I sjældne tilfælde kan hunnen af Gulvinget Hedelibel helt mangle gul farve i vingen, og den kan da minde Stor og Almindelig Hedelibel. Gulvinget Hedelibel har dog lyse vingemærker, og mangler den sorte tegning på forsiden af brystet set fra oven. Alternativt kan man nærstudere skedeklappen.

Udbredelse

: Gulvinget Hedelibel har tidligere været meget almindelig, men er i nyere tid noget mere sporadisk forekommende.
Gulvinget Hedelibel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Gulvinget Hedelibel er på vingerne fra midten af juni og til midten af september.

Tidsmæssig fordeling

af Gulvinget Hedelibel baseret på Naturbasens observationer:
Gulvinget Hedelibel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulvinget Hedelibel - månedlig fordeling

Biologi

: Gulvinget Hedelibel har en et-årig livscyklus. Det er en art der, på trods af at den virker som en svag flyver, er kendt for at vandre over store afstande.

Levested

: Gulvinget Hedelibel træffes ofte i lavvandede vandhuller med en del vegetation. Den findes også ofte i sommerudtørrende vandhuller. Den kan tilmed trives i brakvand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: