Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bent Preben Cardel
    Foto: Bent Preben Cardel
  • Fotograf: Ib Fagerlund
    Foto: Ib Fagerlund
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Rødåret Hedelibel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Rødåret hedelibel har en kropslængde på ca. 33-40 mm. Som navnet antyder, har den fuldt udfarvede han af Rødåret hedelibel røde årer i vingen. Hos hunner og unge hanner er årerne gule. Vingepletten er meget lys med mørk kant, og det gælder for denne art også hos de ældre individer. Benene er sorte med en gul stribe. Øjets nederste halvdel er blå til gråblå. Den udfarvede han har en rød bagkrop, og hunner og unge hanner er gule til gulbrune. Der kan forekomme et gul-orange felt på vingeroden, af mindre udbredelse end det oftest ses hos Gulvinget hedelibel, men mere udbredt end hos de øvrige hedelibeller.
Rødåret Hedelibel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Lorentzen

Forveksling

: Rødåret hedelibel kan forveksles med Gulvinget hedelibel, der dog oftest har meget større gule pletter på den inderste del af bagvingen (de kan dog undertiden næsten mangle). Gulvinget hedelibel (og andre) kan også have lyse vingevener, men slet ikke samme omfang som Rødåret hedelibel. Gulvinget hedelibel er gul-grønlig på den nederste halvdel af øjet, hvor det på Rødåret hedelibel er tydeligt blåligt. Denne karakter kan sammen med de sorte og gule ben, bruges til at skelne den fra samtlige andre danske hedelibeller. Siderne af de vingebærende brystled bliver mere brunlige med alderen, men får samtidig en for arten meget karakteristisk lys stribe skråt ned ad siden.

Udbredelse

: Rødåret hedelibel har i Danmark en overvejende kystnær udbredelse. Størstedelen af fundene er fra Østdanmark.
Rødåret Hedelibel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Rødåret hedelibel er tidligt på vingerne. Den ses typisk fra midt i maj til ind i november. Hidtil har de voksne af den, der er set i maj-juni, nok helt overvejende været dyr, der er kommet hertil sydfra, og guldsmedene i september-november så en efterfølgende generation. Nymfer og nyforvandlede voksne er hos os foreløbigt kun fundet sept-okt.

Tidsmæssig fordeling

af Rødåret Hedelibel baseret på Naturbasens observationer:
Rødåret Hedelibel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødåret Hedelibel - månedlig fordeling

Biologi

: Rødåret hedelibel er en varmekrævende art. Det er endnu usikkert om den kan klare de danske vintre.

Larverne undergår en meget hurtig udvikling og Rødåret hedelibel kan således have flere generationer på vingerne i løbet af én sæson.

Levested

: Rødåret hedelibel findes ofte i relativt store, men lavvandede habitater. Træffes ofte i grusgrave, kystnære søer uden meget vegetation og relativt nydannede vandhuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: