Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik H. Søndergaard
    Foto: Henrik H. Søndergaard
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh

Atlas

: Baltisk Mosaikguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Baltisk mosaikguldsmed er en stor kleppert med en kropslængde på ca.75-81 mm. Den virker generelt en anelse større og kraftigere end de øvrige mosaikguldsmede.

Den har det typiske mosaikmønster på bagkroppen, hannen med blå farver og mørke aftegninger, hunnerne er blegere i farverne. På siden af forkroppen har den to brede gule bånd, og som oftest er der kun antydning af en lys plet imellem disse. Den har gule forkanter på forvingerne, ligesom siv-mosaikguldsmed, og minder i det hele taget om en kraftig siv-mosaikguldsmed, med ekstra knald på farverne.

Baltisk Mosaikguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frits Thomsen

Forveksling

: Baltisk mosaikguldsmed ligner til forveksling højmose-mosaikguldsmed og siv-mosaikguldsmed. Den kan være vanskelig at skelne fra disse to, især siv-mosaikguldsmed.

Baltisk mosaikguldsmed har en relativ lang smal stilk på det sorte anker (T) på oversiden af næsen. Ved både siv- og højmose-mosaikguldsmed er denne stilk tydeligt kortere og tykkere.

Derudover har hunnerne af baltisk mosaikguldsmed lyse fuldstændige skulderstriber ligesom hannen. Hunner af siv- og højmose-mosaikguldsmed har meget reducerede skulderstriber. Hunner af baltisk mosaikguldsmed har også en gul bagkant på øjet, hvilket ikke ses ved siv-mosaikguldsmed.

Hanner af baltisk mosaikguldsmed har meget kraftigt blå øjne og pletter på bagkroppen. De farvede pletter på bagkroppen er større end hvad der ses ved siv-mosaikguldsmed.

For at skelne baltisk mosaikguldsmed fra siv-mosaikguldsmed kan i øvrigt også bruges at baltisk mosaikguldsmed er helt mørk på bagsiden af hovedet/øjnene, hvor siv mosaikguldsmed har en gul plet.

For at skelne baltisk mosaikguldsmed fra højmose-mosaikguldsmed kan i øvrigt bruges at baltisk mosaikguldsmed er helt gul på forkanten af forvingen (ligesom siv-mosaikguldsmed), hvor højmose-mosaikguldsmed er brunlig.

Udbredelse

: I Danmark er arten kun kendt fra området omkring Vejlerne ved Limfjorden. Det var herfra arten blev fundet som ny for landet i 2006.
Baltisk Mosaikguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Baltisk mosaikguldsmed er på vingerne fra slutningen af juni til slutningen af september. Aktiviteten topper dog i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Baltisk Mosaikguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Baltisk Mosaikguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Baltisk Mosaikguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Baltisk mosaikguldsmeds hanner patruljerer ivrigt deres territorier som de øvrige mosaikguldsmede. Hunnen lægger æg i plantematriale som tagrør og dunhammer.

Levested

: Baltisk mosaikguldsmed findes, i dens europæiske udredelse, ofte i næringsrige vande hvor der er en dominans af tagrør og/eller dunhammer. I størstedelen af dens europæiske udbredelse yngler den i brakvand, bortset fra nogle svenske indlandsfund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Peters, G. 1987. Die Edellibellen Europas: Aeshnidae. Die Neue Brehm-Bücherei (Band 585), A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: