Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jørgen Dam
  Foto: Jørgen Dam
 • Fotograf: Viggo Sloth
  Foto: Viggo Sloth
 • Fotograf: Ebbe Kristensen
  Foto: Ebbe Kristensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Vingemærket hos håret mosaikguldsmed er tydeligt længere og smallere end hos de øvrige mosaikguldsmede, her repræsenteret ved efterårs-mosaikguldsmed.

Atlas

: Håret Mosaikguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: En lille tæt og mørk mosaikguldsmed, der som navnet antyder er ret behåret.

- Bagkroppen er sort med parvise pletter ned langs ryggen. Pletterne er blå ved hanner og gule/grønlige hos hunner og unge hanner.

- Siden af forkroppen er grøn og gennemskåret af to tykke sorter streger.

- Hanner har tydelige lyse skulderstriber, mens hunnerne i stedet kun har to små lyse pletter.

Bemærk at den ikke er placeret i slægten Aeshna som de øvrige mosaikguldsmede. Selvom den overfladisk ligner de øvrige mosaikguldsmede er den meget forskellig fra dem. Eksempelvis så har hannen af håret mosaikguldsmed ikke en tydelig talje, modsat de øvrige mosaikguldsmede. Håret mosaikguldsmed kan desuden tydeligt identificeres på vingernes opbygning. Eksempelvis så er vingemærkerne tydeligt længere og tyndere end de øvrige mosaikguldsmede (se figur 1).

Håret Mosaikguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Birger Lønning

Forveksling

: En lille mørk mosaikguldsmed tidligt på året vil næsten altid være håret mosaikguldsmed. For den uøvede kan håret mosaikguldsmed forveksles med de øvrige mosaikguldsmede, især de mindre arter. Vingens opbygning er dog så markant anderledes at et godt kig på, f.eks. vingemærket bør fjerne enhver tvivl (figur 1).

Samtidig er det den eneste mosaikguldsmed med dunet behåring på kroppen.

Udbredelse

: Håret mosaikguldsmed er almindeligt forekommende i hele Danmark.
Håret Mosaikguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Håret mosaikguldsmed er uden tvivl vores tidligst forekommende mosaikguldsmed. Den er typisk på vingerne i første halvdel af maj, men i nogle år kan den være fremme allerede i slutningen af april. Flyvetiden er relativ kort og aftager allerede i juni igen.

Tidsmæssig fordeling

af Håret Mosaikguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Håret Mosaikguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Håret Mosaikguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: De voksne guldsmede bevæger sig typisk ikke så langt omkring sammenlignet med de øvrige mosaikguldsmede. Hannerne er territoriale og patruljerer deres territorie, med hyppige hvil i vegetationen. Det er dermed en art der er relativ nem at komme til at fotografere godt. Hunnerne lægger typisk æg i dødt plantemateriale i vandoverfladen. Larveudvikling er i Danmark formodentlig tre-årig.

Levested

: Larven lever i stillestående eller meget langsomt flydende vand, som søer, vandhuller og kanaler. Den findes gerne steder med en tæt plantevækst, eksempelvis i søer med en tæt bredvegetation af rørgræs, tagrør eller dunhammer eller i vandhuller med en høj grad af tilgroning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: