Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Mogens Lorentzen
  Foto: Mogens Lorentzen
 • Fotograf: Thomas Hornum Jensen
  Foto: Thomas Hornum Jensen
 • Fotograf: Lars Pedersen
  Foto: Lars Pedersen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Figuren viser forskellen i hannernes bagkropsvedhæng ved almindelig kobbervandnymfe (Lestes sponsa) og sortmærket kobbervandnymfe (Lestes dryas).

Atlas

: Sortmærket Kobbervandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Sortmærket kobbervandnymfe er en stor og kraftig kobbervandnymfe med små mørke til sorte vingemærker. Hannerne er tydeligt blåpudrede på bagkroppens første og sidste to led. Bagkroppens 2. led er dog kun blåpudret på den første halvdel. Hannernes nederste bagkropsvedhæng er kraftige og bøjer ind mod hinanden i en 90 graders vinkel (se figur 1). Hunnerne er udstyret med en meget kraftig læggebrod.
Sortmærket Kobbervandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Jæger

Forveksling

: Sortmærket kobbervandnymfe kan nemt forveksles med andre kobbervandnymfer. Står man med et typisk eksemplar i hånden er der imidlertid en række entydige karakterer. Det bedste kendetegn er for hannernes vedkommende det karakteristiske bagkropsvedhæng (se figur 1). Også blåpudringen på 2. bagkropsled på udfarvede eksemplarer giver et godt fingerpeg om arten. Et godt kendetegn til at adskille hunner af sortmærket fra hunner af almindelig kobbervandnymfe er, at sortmærket er farvet metallisk grøn på siden af prothorax. Står man med en hun i hånden bliver man ofte overrasket over hvor stor og kraftig arten er og dette gælder ikke mindst læggebrodden.

Udbredelse

: Sortmærket kobbervandnymfe er vidt udbredt i Danmark, men givetvis en overset art. Der er relativt mange iagttagelser fra østdanmark, men arten bør kunne findes flere steder i Nord-, Vest- og Sønderjylland.
Sortmærket Kobbervandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sortmærket kobbervandnymfe kan ses på vingerne fra først i juni til sidst i august.

Tidsmæssig fordeling

af Sortmærket Kobbervandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Sortmærket Kobbervandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortmærket Kobbervandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Sortmærket kobbervandnymfe er god til at kolonisere nye vandhuller. Den kan således dukke op i temporære vandansamlinger og leve der en sæson eller to hvorefter den igen kan forsvinde, hvis forholdene ændrer sig til det ugunstige. Sortmærket kobbervandnymfe har i stil med de andre kobbervandnymfer en et-årig livscyklus.

Levested

: Sortmærket kobbervandnymfe foretrækker helt eller delvist sommerudtørrende stillestående vande. Det kan være alt lige fra moser, næringsrige vandhuller på marker og større søers vegetationsrige bredzoner, hvor vandet stille og roligt trækker sig tilbage i løbet af sommerhalvåret. Arten forekommer også i brakvand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: