Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Atlas

: Fjerbenet Vandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Det bedste kendetegn for fjerbenet vandnymfe er de brede hvide skinneben. Dette kendetegn gælder både unge individer og voksne eksemplarer og ingen andre danske guldsmede har de samme karakteristiske ben. Et andet karakteristika, der gør at man kan blive opmærksom på arten på afstand, er hannernes blege lyseblå farve.
Fjerbenet Vandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Emil Frederiksen

Forveksling

: Fjerbenet vandnymfe kan umiddelbart forveksles med flere af de andre blå vandnymfer, men under gode observationsforhold er de hvide skinneben umiskendelige.

Udbredelse

: Fjerbenet vandnymfe har tilsyneladende aldrig været særlig udbredt og de seneste år er den kun kendt fra Slåen Sø og Jels Sø i Jylland og Næsby på Sjælland.
Fjerbenet Vandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fjerbenet vandnymfe er på vingerne i juni, juli og august.

Tidsmæssig fordeling

af Fjerbenet Vandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Fjerbenet Vandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fjerbenet Vandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Fjerbenet vandnymfe holder sig meget til bredvegetationen. Arten opholder sig gerne ved jorden hvor den sidder og soler sig, men ofte ses guldsmeden også i buske og træer hvor den kan sidde højt til vejrs. Det er ikke en særlig aktiv guldsmed. Dette skal man huske på ved en specifik eftersøgning af arten, hvor træer og buske på lidt afstand af vandet kan være gode steder at lede. Fjerbenet vandnymfe lægger æg i vandplanter. Æggene klækker efter få uger hvorefter nymfen bruger 1 til 2 år på at udvikle sig til et voksent individ.

Levested

: Fjerbenet vandnymfe findes ved langsomtflydende vandløb eller i rene søer med megen vegetation, gerne åkander.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: