Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Kent Olsen
    Foto: Kent Olsen
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Atlas

: Højmose-Mosaikguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Højmose-mosaikguldsmed er en af de større guldsmede, med en kropslængde på 70-76 mm. Den er meget lig siv-mosaikguldsmed og vanskelig at skelne fra denne.

Bagkroppen er typisk mosaikmønstret. Mørk med blå og gule pletter på hanner, brun med gule pletter på hunner.

Hannerne har smalle skuldestriber, dog i fuld længde. Hunnerne har meget reducerede skuldstriber, der består af to små lyse pletter.

Højmose-Mosaikguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ivan Ole Petersen

Forveksling

: Den største risiko for forveksling er med siv-mosaikguldsmed, der typisk kan træffes på de samme lokaliteter. De kan være svære at skelne fra hinanden uden gode fotos, eller uden at have dem i hånden.

For at skelne højmose-mosaikguldsmed fra siv-mosaikguldsmed kan følgende karakterer bruges:

- på bagsiden af øjnene er højmose-mosaikguldsmed ensfarvet mørk, hvor siv-mosaikguldsmed har en gul plet.

- Forvingekanten på højmose-mosaikguldsmed er mørk brun, mens den er gullig ved siv-mosaikguldsmed.

- Tværs over fronten af ansigtet løber en smal sort streg; ved højmose-mosaikguldsmed er denne relativ bred ved øjet og smallere udadtil, mens ved siv-mosaikguldsmed er den ens smal i hele sin længde.

- Farvetegning på siden af forkroppen; siv-mosaikguldsmed har to lyse brede bånd, mellem hvilke der er et lille lyst felt. Højmose-mosaikguldsmed har tilsvarende to brede bånd, men ofte med et smallere, mere eller mindre sammenhængende, bånd imellem disse to.

- Der er mindre kontrast mellem de gule og blålige pletter på bagkroppen af højmose-mosaikguldsmede hanner end ved siv-mosaikguldsmede hanner

Højmose-mosaikguldsmed kan endvidere forveksles med baltisk mosaikguldsmed. For at skelne mellem disse to kan følgende kendetegn bruges:

- Forvingefokanten er lys gul ved baltisk mosaikguldsmed, hvor den er brun ved højmose-mosaikguldsmed.

- Den mørke T-formet tegning på oversiden af næsen er lang og smalstilket ved baltisk mosaikguldsmed sammenlignet med en kortere og bredere stilk ved højmose-mosaikguldsmed.

- For hunner specifikt gælder det at, baltisk mosaikguldsmed har fuldt udviklede skulderstriber, mens højmose-mosaikguldsmed har kraftigt reducerede skulderstriber.

- For hanner specifikt gælder at baltisk mosaikguldsmed har en mere kontrastrig farvetegning på bagkroppen og at de blå pletter er større end ved højmose-mosaikguldsmed.

Udbredelse

: Højmose-mosaikguldsmed findes hovedsagligt i midtjylland og nordsjælland. Der er nyere fund fra nord- og sønderjylland.
Højmose-Mosaikguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Højmose-mosaikguldsmed træffes på vingerne fra juli til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Højmose-Mosaikguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Højmose-Mosaikguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Højmose-Mosaikguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Udvilking fra æg til voksen tager mellem 2-5 år. Hunnen lægger sine æg i våd/vanddækket tørvemos.

Levested

: Højmose-mosaikguldsmed findes i kær, moser og små vandhuller med en rig vækst af tørvemosser f.eks. gamle tørvegrave og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: