Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Ib Fagerlund
    Foto: Ib Fagerlund
  • Fotograf: Mogens Lorentzen
    Foto: Mogens Lorentzen

Atlas

: Rød Vandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Rød Vandnymfe er let genkendelig med sin røde kropsfarve med sorte felter på bagkroppen. Både hanner og hunner er røde. Hunnerne er dog normalt ikke så klart røde som hannerne og har desuden mere udbredt sort på bagkroppen, der kan veksle en del i udstrækning.
Rød Vandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Forveksling

: Rød Vandnymfe er en af de lettest genkendelige guldsmede i Danmark. Der er dog en anden lignende vandnymfe, der spreder sig nordpå og er fundet i Nordtyskland. Det er Lille Rød Vandnymfe, der er en mindre og mere spinkelt bygget art. De to arter kan forveksles, men Rød Vandnymfe har sorte ben, rød antehumeralstribe (skulderstribe) på forkrop og sorte vingemærker hvor Lille Rød Vandnymfe har røde ben, ingen eller utydelig antehumeralstribe og rødlige vingemærker.

Udbredelse

: Rød Vandnymfe er vidt udbredt i Danmark. Arten ser dog ud til at mangle på Lolland og Falster og forekommer kun sparsomt på Sydsjælland.
Rød Vandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Rød Vandnymfe flyver fra starten af maj og til sidst i juli måned.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Vandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Rød Vandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Vandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Rød Vandnymfe er en territoriehævdende art, hvilket betyder at den kun sjældent er talrig hvor den forekommer i modsætning til flere af de blå vandnymfer. Arten lægger æg på vandplanter mens den flyver i tandem. Æggene klækker efter nogle uger og nymfen er herefter typisk 2 år om sin udvikling til voksent individ.

Levested

: Rød Vandnymfe forekommer i mange forskellige typer af vandhuller og søer samt større langsomtflydende vandløb.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: