Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ib Fagerlund
    Foto: Ib Fagerlund
  • Fotograf: Ib Fagerlund
    Foto: Ib Fagerlund
  • Fotograf: Frank Abrahamson
    Foto: Frank Abrahamson

Atlas

: Dværgvandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Dværgvandnymfe er en spinkel og kortvinget vandnymfe. Begge køn er metalgrønne på forkrop samt størstedelen af bagkroppen. Dele af de tre bageste bagkropsled er lyse hos hunner (med alderen ofte mere blå) og blå hos hanner. Arten er uden antehumerale striber og pletter bag øjnene. Dværgvandnymfe har lyse vingemærker.
Dværgvandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Dværgvandnymfe kan kendes alene på størrelsen. Ellers peger kombinationen af lyse/blege vingemærker, ingen antehumerale striber, lyse ben og en tydelig blå linie mellem øjnene entydigt på dværgvandnymfe.

Udbredelse

: Dværgvandnymfe er dels registreret fra en enkelt lille lokalitet i Nordøstsjælland, nemlig Fandens Hul i Teglstrup Hegn, hvor en stor bestand blev opdaget i 1990. Desuden findes på SNM/Zoologisk Museum et enkelt eksemplar fundet ved Snogebæk i 1937. Findestedet ved Snogebæk kunne godt tænkes at være moseområdet Hundsemyr, der imidlertid blev stærkt ændret af tørvegravning midt i 1900-tallet.

Siden det første fund i Fandens Hul i 1990 er arten blevet fundet årligt på lokaliteten, men generelt i lavere og lavere antal. Dværgvandnymfe må betragtes som den guldsmed i Danmark, der er i størst risiko for at forsvinde. Den er i dag rødlistet som kritisk truet i Danmark, som sårbar i EU og som næsten truet globalt.

Dværgvandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Dværgvandnymfe flyver fra starten af juni til sidst i august, hos os dog især fra midten af juni til midten af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Dværgvandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Dværgvandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dværgvandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Dværgvandnymfe er ikke særlig aktiv og selve flyvningen foregår langsomt og svirrende og ofte lavt mellem vegetationen. Hunnen forestår æglægningen alene. Æggene klækker efter få uger hvorefter nymfen sandsynligvis er et år om udviklingen til voksent individ.

Levested

: Dværgvandnymfe findes i næringsfattige og sure vandhuller og gerne hvor der er hængesæk ud til åbent vand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: