Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Anton Markvard
    Foto: Anton Markvard
  • Fotograf: Jan Fischer Rasmussen
    Foto: Jan Fischer Rasmussen

Atlas

: Brun Mosaikguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Brun mosaikguldsmed har en kropslængde på ca. 70-77mm. Kroppen er gennemgående brun og vingerne har et tydeligt gyldenbrunt skær. Øjnene er brune/gule, dog med blåt skær ved kønsmodne hanner. Der er to tydelige lysegule bånd på siden af forkroppen. På oversiden af bagkroppen er der parvise små lyse pletter, og på siden af bagkropsleddene blå felter.
Brun Mosaikguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pernille Fjeldgaard

Forveksling

: Hvis brun mosaikguldsmed kan forveksles med nogle andre må det være kileplet-mosaikguldsmed. Kileplet-mosaikguldsmed har samme brune grundfarve og to lyse bånd på forkropsiden men der hører ligheden også op. Kileplet-mosaikguldsmed har:

- klart grønne øjne,

- klare vinger,

- intet blåt på sig overhovedet og

- en gule kileplet på det andet bagkropsled og ellers er bagkroppen jævnt brunt farvet.

Som regel vil den brune grundfarve hos kileplet-mosaikguldsmed også være en lysere farve end hos Brus mosaikguldsmed.

Af andre store brunlige guldsmede kan nævnes brun kejserguldsmed og lille kejserguldsmed der begge har et tydeligt bredt blåt bånd på andet bagkropsled. Disse arter skal man dog som hovedregel ikke forvente at se; lille kejserguldsmed findes på få lokaliteter på Bornholm og er truffet i Nordsjælland; brun kejserguldsmed er en tilflyvende strejfgæst (med flere registreringer i sommeren 2019).

Udbredelse

: Brun mosaikguldsmed er vidt udbredt i hele landet.
Brun Mosaikguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Brun mosaikguldsmed er på vingerne fra midten af juni til starten af oktober. Hovedvægten af forekomsten er i juli og august.

Tidsmæssig fordeling

af Brun Mosaikguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Brun Mosaikguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brun Mosaikguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Hunnen lægger æg ved at bore dem ind i flydende plantemateriale, levende som dødt halråddent materiale; stængler, grene og træstammer. Udviklingen til adult tager 2-3 år.

Levested

: Brun mosaikguldsmed forekommer i alle slags stillestående ferske vande, ofte steder med relativ meget vegation. De voksne ses ofte fouragere langt fra ynglelokaliteterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: