Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande

Atlas

: Almindelig Havre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 120 cm. høj enårig plante. Velkendt dyrket kornart. Blomsterstanden er en top af ret store småaks. Småaksene har sædvanligvis 2 fuldstændige og 1 ufuldstændig blomst. Småaksene er enten stakløse eller 1 af småaksene er stakbærende (mere end 1 stakbærende småaks ses sjældnere, men dog nu og da). Dækbladet er glat, 12-25 mm. langt og hindeagtigt, med 7-9 strenge; det har let kløvet spids. Stakken er ret svagt knæbøjet/krummet.
Almindelig Havre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Stak mangler ret tit, men ikke helt sjældent ses mere end 1 stak i småakset.

Forveksling

: Den væsentligste forvekslingsmulighed er med Flyve-Havre, der vokser som ukrudt i fortrinsvis havremarker og forårsafgrøder.

Flyve-Havre er ofte lidt højere end Almindelig Havre - og kan spottes derudfra. Flyve-Havre har en længere stak, som er tydeligere knæbøjet og kraftigt mørkebrun ved basis (i reglen blegbrun hos Almindelig Havre). Flyve-Havre har 2-flere stakke i småakset. Almindelig Havre har sædvanligvis 1 eller ingen, men kan undertiden have 2-flere stakke. Almindelig Havre har dækblade med svagt 2-kløvet spids, hvor spidsen er mere tydeligt 2-4-kløvet hos Flyve-Havre.

Den bedste skillekarakter er de lange hvide til rødbrune hår hos Flyve-Havre, der gør dækbladet loddent at se på. Karakteren ses bedst når et aks tørres og udspiles. Hos Almindelig Havre er dækbladet glat eller næsten glat. - Se illustrationsfoto ved Flyve-Havre.

Desuden har kornet hos Flyve-Havre et skiveformet løsningslag, der gør, at det falder af ved modenhed. Almindelig Havre har ikke dette lag. Men denne karakter er svær til umulig at se på yngre planter.

Draphavre har tueformet vækst og sølvskinnende top, en enkelt langt udragende stak fra småakset, og ligner ikke meget.

Se også omtalen af forvekslingsmuligheder ved Flyve-Havre

Udbredelse

: Overalt i landet som adventiv og spredt fra korntransporter, frøblandinger m.v.
Almindelig Havre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Havre baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Havre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Havre - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig græs med vindbestøvning af blomsterne som tilfældet er for næsten alle græsser.

Almindelig Havre er formentlig fremavlet fra Flyve-Havre; bl.a. er den blevet dyrkbar ved at kornet har mistet det løsningslag, der får det til at falde af ved modenhed, og som findes hos Flyvehavre.

Etymologi: Se omtalen under Flyve-Havre Artsnavnet sativa betyder dyrket.

Før mekaniseringen af landbruget brugtes en stor del af kornarealet, op til 1/6, til avl af Almindelig Havre, som var et vigtigt foder til især heste.

Dyrkningsarealet er siden gået tilbage, men det er stadig en almindeligt dyrket kornsort med den velkendte anvendelse til gryn m.v.

Etymologi:

Se forklaringerne i beskrivelsen af Flyve-Havre.

Levested

: Den dyrkes og forvildes hyppigt ved spild langs veje, fra fuglefrøblandinger m.v. Den er næppe bestandig i naturen, men frøene kan sikkert godt klare ikke for kolde vintre.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Græsser, BNF, Trykkeriet Friheden, Jens Christian Schou, 2009, ISBN: 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: