Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Ulrik
    Foto: Poul Ulrik
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson

Atlas

: Larinus carlinae overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Overvejende sort med delvist rødbrunlige følehorn og pletvis grålig eller gullig behåring på dækvingerne. Snuden er tydeligt krummet og ca. så lang som pronotum, følehornene er indledede foran snudens midte. Pronotum er bredere end langt, bagtil næsten parallelsidet og først fra omkring midten tydeligt tilsmalnet fremefter. Dækvingerne er relativt lange og smalle, ca. 1,6 gange så lange som tilsammen brede.
Larinus carlinae
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Variation

: Følehornenes kan variere fra at være overvejende sorte til overvejende rødbune med mørkere følehornsspids.

Forveksling

: Den kan forveksles med Larinus turbinatus, som er under udbredelse i de sydøstlige egne. L. turbinatus kan kendes på den bredere og kraftigere kropsbygning. Hos denne art er dækvingerne kun ca. 1,4 gange så lange som tilsammen brede og pronotum er tydeligt tilsmalnet allerede fra bagranden. Desuden er snuden kun ca. 0,75 gange så lang som pronotum og ikke krummet.

Udbredelse

: Ret almindelig i Jylland, men sjælden på øerne. Arten er ikke kendt fra Vest- og Sydsjælland samt Bornholm.
Larinus carlinae - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan ses fra sidst i april til starten af september.

Tidsmæssig fordeling

af Larinus carlinae baseret på Naturbasens observationer:
Larinus carlinae - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Larinus carlinae - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er specielt tilknyttet tidsler, hvor larven lever i blomsterhovederne, men den kan også findes på andre kurvblomstrede.

Levested

: Findes især på fugtige enge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller:

www.biodiversitylibrary.org...1up

Pedersen, J., J.B. Runge & B.P. Jonsén (2008): Fund af biller i Danmark, 2006 og 2007 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 76: side 137

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: