Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Karl Schlichter
    Foto: Karl Schlichter
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Kendetegn

: Rød-brunlig med en del lysere gullige områder. Halepartiet smalt i forhold til kroppen. Længde højst 11 mm, bredde 4-5 mm. Relativt lange ben. Skjoldsegmenterne afrundede i siderne. Kan ikke rulle sig sammen. Prøver som oftest at flygte i stedet for at trykke sig ned, hvis den bliver overrasket.
Langbenet Bænkebider
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Variation

: Farven kan variere fra brunlig over rødlig til næsten udelukkende mørkegul, afhængigt af mængden og størrelsen af de lyse områder på skjoldet.

Forveksling

: Kan især forveksles med Sumpbænkebider, men denne har dog markant flere led i følehornssvøben.

Udbredelse

: Hele landet.
Langbenet Bænkebider - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Langbenet Bænkebider baseret på Naturbasens observationer:
Langbenet Bænkebider - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Langbenet Bænkebider - månedlig fordeling

Biologi

: Landlevende krebsdyr. Gællerne er delvist erstattet af pseudotracheer, og åndedrættet fungerer meget lig insekternes. Parringstid i april-maj. Hunnerne bærer ungerne i en rugepose, hvor de gennemgår hele larvestadiet, og sidst på sommeren kravler de gulligt-gennemsigtige unger ud og væk fra moderen. Bliver 3-5 år gammel.

Levested

: Mest udbredt i områder med græs og i åbne skove. Ses ikke så ofte tæt på beboelse, men det forekommer. Er en kystform, men her i Danmark, hvor afstandene til havet er så små, findes den så at sige overalt.

De senest indberettede arter i Naturbasen: