Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Peter Leth
  Foto: Peter Leth
 • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
  Foto: Paul Verner Jørgensen
 • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
  Foto: Paul Verner Jørgensen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Ved bestemmelse af Hundesalat er tilstedeværelsen af tvedelte hår afgørende.

Atlas

: Hundesalat overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil 20 cm. høj kurvplante med bugtet-fliget-grovtandede rosetblade og en enlig ca. 2,5 cm. bred gul kurv på en bladløs stilk. Den uudsprungne kurv er stærkt nikkende.

Bladene er stivhårede og de fleste af hårene er y-formet kløvede i spidsen.

Kurvbladene sidder spiralformet-taglagt og ca. 10 mm. lange, glatte, grønne og med sorte rande.

Randblomsterne er gråviolet stribede på ydersiden.

Kurvbunden er i slægten uden avner og med hvidlig-lysebrun, fjerformet fnok.

Hundesalat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Paul Verner Jørgensen

Forveksling

: Man er nødt til at kigge på bladenes hår i en god lup for at få en sikker bestemmelse af planten.

Blandt forvekslingsmulighederne har kun Stivhåret Borst også de tvedelte, y-formede hår på bladene. Stivhåret Borst har rødstribede randkroner (gråviolet stribede hos Hundesalat); Stivhåret Borst har stivhårede kurvsvøbblade (glatte hos Hundesalat). - Stivhåret Borst er næsten altid en betydelig større og kraftigere plante end Hundesalat.

(Ru Bittermælk har også spaltede hår, men er en langt større og kraftigere plante, der ikke ligner Hundesalat synderligt).

Hundesalat forveksles let med især Høst-Borst. Høst-Borst mangler y-formede hår på bladene og dens randkroner er ikke stribede, blomsterstanden er ofte grenet.

Udbredelse

: Den er ret sjælden i Danmark, men hyppigheden er sikkert undervurderet, da den sikkert ofte på afstand tages for Høst-Borst.
Hundesalat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Hundesalat baseret på Naturbasens observationer:
Hundesalat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hundesalat - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvis blomster bestøves af pollensamlende insekter.

Slægtsnavnet for Borst, Leontodon, er afledt af latin diminutiv for løve: leontos og odontos = tand, altså "lille løvetand", der mest sigter til de tandede blade hos flere af arterne. I ældre tider blev den regnet til samme slægt som Mælkebøtte, der især før i tiden også kaldtes "Løvetand".

Artsnavnet saxatilis betyder "voksende på stenede steder".

Det danske navn "Hundesalat" er formentlig nedsættende ment.

Levested

: Hundesalat er oprindeligt indslæbt med frøblandinger. Den kan findes i græsplæner af en vis alder, i grusgrave m.v. - Men nogle steder har den også etableret sig i strandenge og på ældre overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: