Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marie-Louise  Haagensen
    Foto: Marie-Louise Haagensen
  • Fotograf: Jan Lyngby
    Foto: Jan Lyngby
  • Fotograf: Jan Lyngby
    Foto: Jan Lyngby

Atlas

: Kruset Tidsel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil 2 meter høj og med stængel, der i reglen er ret rigt grenet, især i den øvre halvdel. Stænglen er sparsomt håret og har iøjnefaldende bladvinger, som er tornede af ret små torne. Bladene er lancetformede til fligede med stort endeafsnit og ret bløde; de har grøn, håret overside og hvidfiltet underside. De fleste af bladtænderne har små, ca. 3 mm. lange, ret bløde torne, som er hvidgule.

Kurvene er 1,5-2,5 cm brede, ofte påfaldende talrige, og sidder i klynger på 3-5 og har tornløse kurvstilke. Blomsterne er forskellige afskygninger af lilla, sjældnere hvidlige. Kurvbladene er sparsomt hårede og med en ret lille torn i spidsen. Fnokken er hårformet og indtil 12 mm lang.

Kruset Tidsel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Marie-Louise Haagensen

Variation

: Kruset Tidsel er meget varierende i forgrening, behåring og blomsternes farve.

Forveksling

: Kraftige eksemplarer af Kruset Tidsel kan måske forveksles med mere spinkle eksemplarer af Horse-Tidsel. Men Horse-Tidsel har grå, spindelvævhårede kurvblade, i reglen tydeligt større kurve, tydeligt længere og tydeligt gule torne. Horse-Tidsel har også vinget/tornet kurvstilk (uvinget og utornet hos Kruset Tidsel).

Ligeledes kan meget kraftige eksemplarer af Kruset Tidsel evt. forveksles med Tornet Tidsel. Tornet Tidsel har dog stærkt vinget/tornet kurvstilk og bredere kurvblade med meget kraftigere torn i spidsen end Kruset Tidsel. Det ser ud til, at Kruset Tidsel nu og da også kan have vinget/tornet kurvstilk, hvorfor denne karakter må tages med forbehold. Kruset Tidsels blade er hvidfiltede på undersiden, Tornet Tidsels grønne. Tornet Tidsel har meget længere og udpræget stikkende kurvblade, hvor de er korte, bløde og næsten ikke stikkende hos Kruset Tidsel.

Der også en del lighedspunkter med Kær-Tidsel. Men Kær-Tidsel kendes ret let på den bladfattige øverste 2/3 af planten samt fjersnitdelte grund- og rosetblade; i alt fald den øvre del af Kær-Tidsels stængel er næsten uvinget eller kun svagt vinget.

Små, ikke blomstrende planter kan være vanskelige at adskille fra Kær-Tidsel, men Kær-Tidsel er i det stadium i reglen langt mere hvidfiltet og håret.

Udbredelse

: Meget almindelig i Københavnsområdet, almindelig på øvrige Øerne, Bornholm, Øst- og Sydøstjylland eller hist og her. Under udbredelse.
Kruset Tidsel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kruset Tidsel blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Kruset Tidsel baseret på Naturbasens observationer:
Kruset Tidsel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kruset Tidsel - månedlig fordeling

Biologi

: 2-årig urt, hvis blomster bestøves af insekter, især bier. Frøene er nødfrugter og har hårformet fnok, der tjener som svæveanordning, og de spredes af vinden. Frugterne har i spidsen en lille olieholdig tap, som kommer til syne, når fnokken falder af; den ædes sandsynligvis af myrer, så arten også har myrespredning.

Slægtsnavnet Carduus er det gamle latinske navn for tidsler i al almindelighed. Artsnavnet crispus betyder kruset.

Det danske slægtsnavn Tidsel er et ældgammelt fællesgermansk navn, der findes på mange euro-pæiske sprog. Også vore forfædre har været velbekendte med tidsler.

Levested

: Åben, evt. lidt fugtig, kvælstofrig bund: ruderater, vejkanter, uplejede haver, parker, markkanter, rydninger, baneterræn osv.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Redaktion Gyldendal 2006,ISBN 87-02-03032-2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: