Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Dan Hua Wang
  Foto: Dan Hua Wang
 • Fotograf: Per Taudal Poulsen
  Foto: Per Taudal Poulsen
 • Fotograf: Per Taudal Poulsen
  Foto: Per Taudal Poulsen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Afbidt Høgeskæg på kalkskrænt ved Gl. Skørping

Atlas

: Afbidt Høgeskæg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Flerårig plante. 15-40- (50) cm høj, bladløs, dunet stængel med 8-20 bleggule kurve i en kort, endestillet klase/halvskærm.

Kurven er ca 1,5 cm -2 cm i diameter.

Kurvblade 7-12 mm, lancetformede, spredt hårede - glatte, sortgrønne Frugten 4-5 mm lange ,glatte ribber, fnoggen blød og hvid

Aflange, svagt tandede ,lancetformede-ovale, gulgrønne rodblade/grundblade i roset (bladlængde ca 10-14 cm)

Navnet "afbidt" refererer til skråt opstigende jordstængel , der dør bort bagtil og synes ligesom "afbidt" - dette bør IKKE efterprøves.

Afbidt Høgeskæg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Variation

: Blomsterstanden og stænglen kan efter biotopen variere lidt i længden ellers ingen variation

Forveksling

: Visse Høgeurter, f.eks. Kvast-Høgeurt kan overfladisk synes have samme habitus.

Øvrige Høgeskægarter har bladbærende stængler.

Udbredelse

: Sydlig og sydøstlig i Norden . Findes i Sydøstnorge og Sydsverige (hyppigst mod øst)Også Öland og Gotland. Finland kun Ålandsøerne .Udbredt i Mellemeuropas kontinentale dele, Østeuropa og Sibirien
Afbidt Høgeskæg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer i sidste halvdel af maj, første halvdel af juni

Tidsmæssig fordeling

af Afbidt Høgeskæg baseret på Naturbasens observationer:
Afbidt Høgeskæg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Afbidt Høgeskæg - månedlig fordeling

Biologi

: Vokser i næringsrige, gerne kalkrige, enge og kærmoser. I kanten af krat og skove. Også på kalkskrænter/bakker.

Levested

: Afbidt Høgeskæg har altid været ganske sjælden , men må i dag siges at være meget sjælden og truet. Er forsvundet fra Nordfyn og Nordsjælland. Gennem tiderne -første registrerede fund 1858 -har den haft ca 48 voksesteder i landet. I dag er der med sikkerhed kun 6 voksesteder tilbage -og ved Nibe samt Volsted i Himmerland med kun få planter
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora/Gyldendal -Dansk Feltflora -DNNF -Rostrups Flora 19. udg. Foreløbig status over den danske flora, 1977.Lindmann: Nordens Flora /Gram og Knud Jessen: Vilde planter i Norden.

De senest indberettede arter i Naturbasen: