Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Annemette N. Jensen
    Foto: Annemette N. Jensen
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

 Figur

Atlas

: Blød Kvast-Høgeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten bliver indtil 80 cm. høj, når den står godt.

Stænglen er ugrenet borset fra blomsterstanden, som består af en ret tæt kvast af 20-30 kurve.

Ved grunde er der en roset af spidse, lancetformede, helrandede lysegrønne til blågrønne blade. Bladene er ret sparsomt hårede af korte lyse hår.

Over- eller underjordiske udløbere kan forekomme, men er ikke almindelige.

Blomsterne har gule grifler, Kurvesvøbbladene har mangelange kirtelhår, den del lange mørke hår samt mange stjernehår.

Blød Kvast-Høgeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Vi er under artsniveauet, på form-niveauet, og der er ret stor variation i behåringen af blade, kurvstilke og svøbblade.

Forveksling

: Der er 3 arter og taxa, der er lette at forveksle inden for slægten Pilosella, der er skilt ud fra Høgeurt, Hieracium.

Eng-Høgeurt udskilles ret tit at have mange udløbere, og mørke (især efter tørrig) grifler og ved at have mange, lange lyse hår på svøbbladene.

Svensk Høgeurt har kurvstilke, der er næsten lodne af lange, lyse hår med korte kirtelhår nær stænglen. Desuden er der ingen stjernehår på undersiden af bladene.

Adskillelsen til Almindelig Kvasthøgeurt (som er en form inden for samme art) er vanskelig, men denne har mange, lange lyse hår på svøbbladene, kurvstilkene og foroven på stænglen, hvor Blød Kvasthøgeurt har relativ få og mørke lange hår. Almindelig Kvasthøgeurt har 2-5 mm. lange, stive brunlige hår på rosetbladene, hvor Blød Kvast-Høgeurt har højst 1,3 mm. lange, hvide hår.

Udbredelse

: Meget sjælden i Danmark. Kun kendt fra Vestamager (vejskråninger), Østlige Avedøre Holme (vejskråninger, ruderater) samt fund fra grusgrave i Aarhus- og Silkeborg-området og for nyligt også ved Aalborg. Det ser ud som om, planten er ekspanderende.
Blød Kvast-Høgeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Blød Kvast-Høgeurt baseret på Naturbasens observationer:
Blød Kvast-Høgeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blød Kvast-Høgeurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af pollensamlende insekter og vindstredning af frugterne, der er forsyne med fnok som svæveanordning.

Slægten Pilosella er ikke apomiktisk, som de Høgeurt - Hieracium - er.

Levested

: Det er en indslæbt art, som vokser på lysåbne steder ved skråninger, veje og ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Høgeurter, Jens Christian Schou,AAU-reports 41, Aarhus Universitets Forlag 2000, ISBN: 87-87600-57-9

De senest indberettede arter i Naturbasen: