Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ole Frank
  Foto: Ole Frank
 • Fotograf: Pamela Velasquez
  Foto: Pamela Velasquez
 • Fotograf: Pamela Velasquez
  Foto: Pamela Velasquez

Atlas

: Småkronet Eng-Gedeskæg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En i reglen kraftig indtil meterhøj gulblomstret kurvplante, hvis stængel er fra svagt til noget forgrenet.

Bladene er lange, ligenervede og karakteristisk græsagtige og mere eller mindre stængelomfattende.

Blomsterne er ægte tungeformede (d.v.s. kronen er femtandet, bestående af 5 sammenvoksede kronblade, der kun er frie i spidsen). - Kronerne er på karakteristisk vis tydeligt kortere end kurvsvøbet.

Frøene har fjerformet fnok, hvor sidestrålerne er mer mere eller mindre sammenvævede, som hos den nært stående slægt Skorsoner.

Mælkesaften er behagelig lidt asparges-agtigt sødtsmagende - hvor de fleste andre kurvplanter med mælkesaft har bitter mælkesaft.

Småkronet Eng-Gedeskæg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kai Overgaard

Variation

: Kurvsvøbet har varierende længde, men er næsten altid tydeligt længere end kronbladene.

Forveksling

: Slægten Gedeskæg er let kendelig på de græsagtige blade og den søde mælkesaft samt kurvsvøbbladene, der sidder i en kreds.

Slægten Skorsoner, som dog ikke ligner særligt meget, har svøbblade i flere kredse landetformede blade. Have-Skorsoner har også sød mælkesaft-

Det volder i reglen ikke vanskeligheder at kende Kortkronet Gedeskæg fra den anden underart

Eng-Gedeskæg: Eng-Gedeskæg har kurvsvøbblade af længde med kronerne; støvknapperne er lilla i spidsen.

Kortkronet Gedeskæg: Kurvsvøb tydeligt længere end kronerne, støvknapper brune.

Havrerod www.fugleognatur.dk/gallery... har rødlilla blomster og stærkt udvidet stængel under kurven, men den er svær eller umulig af adskille fra Eng- og Kortkronet Gedeskæg i vegetativ tilstand. Den træffes nu og da forvildet fra tidligere dyrkning. Den kan næppe askilles sikkert fra Kortkronet og Eng-Gedeskæg, når den ikke er i blomst.

Udbredelse

: Den er almindelig på Sjælland, hvor den i nogen grad afløser den anden underart Eng-Gedeskæg - og forekommer ellers hist og her.
Småkronet Eng-Gedeskæg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kortkronet Gedeskæg blomstrer sædvanligvis medio juni-primo august. Undertiden kan den træffes blomstrende i september-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Småkronet Eng-Gedeskæg baseret på Naturbasens observationer:
Småkronet Eng-Gedeskæg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Småkronet Eng-Gedeskæg - månedlig fordeling

Biologi

: Kortkronet Gedeskæg er ofte 2-årig, men kan være flerårig ved sideskud fra jordstænglen/roden.. Blomsterne betøves af insekter og frøene har svæveanordninger, fnok, og spredes med vinden.

Det øverste stængelstykke under kurven er noget opsvulmet, men sædvanligvis ikke så meget som hos Eng-Gedeskæg.

Kortkronet Gedeskæg står næsten altid med en vis afstand mellem planterne, også hvor den er talrigt forekommende. Muligvis udskiller den udviklede planter stoffer, der er spirehæmmende over for artens egne frø.

Etymologi:

Tragopogen er et gammelt græsk navn afledt af tragos=gedebuk og pogon=skæg.

Det danske slægtsnavn har samme betydning.

Pratensis betyder "voksende på enge" (latin pratum=eng, græsgang").

Småkronet er naturligvis afledet af, at kronbladene er tydeligt kortere end kurvsvøbbladene.

Underartsnavnet minor er latin for "mindre" og hentyder til de korte kroner, kortere end kurvsvøbet.

Planten har sød mælkesaft med behagelig aspargesagtig smag. Især det øverste stængelsstykke lige under kurven er velsmagende.

Levested

: Åben næringsrig bund: vejkanter, skråninger, vedvarende græs, ruderater o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter, Branner og Korch 1958 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: