Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Melchior  Hvidegaard
    Foto: Melchior Hvidegaard
  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen
  • Fotograf: Philip Francis Thomsen
    Foto: Philip Francis Thomsen

Atlas

: Kirtel-Kortstråle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En ofte stærkt forgrenet indtil ca. 1/2 meter høj kurvplante. Kurvene har gule skivekroner og hvide, 3-fligede randkroner.

Kurvstilkene er tæt kirtelhårede af mørke kirtelhår og har også en del almindelig hår.

Stænglen er udstående stivhåret forneden, mere blødhåret foroven - og med en hel del kirtelhår.

Kirtel-Kortstråle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Conny Bruun

Variation

: Det er variabelt, hvor stærkt kirtelhåret stænglen er, men kurvstilkene er ialtid iøjnefaldende tæt kirtelhåreden.

Forveksling

: Håret Kortstråle mangler (helt eller næsten) kirtelhår på kurvstilkene og er ikke så udpræget stivhåret forneden.

Udbredelse

: Planten er indslæbt fra Syd- og Mellemamerika til Danmark - og observeret første gang her i landet i 1916.

Den er almindelig på egnede voksesteder landet over, væsentligt almindeligere end Håret Kortstråle.

Kirtel-Kortstråle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juli-oktober, frem til nattefrosten.

Tidsmæssig fordeling

af Kirtel-Kortstråle baseret på Naturbasens observationer:
Kirtel-Kortstråle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kirtel-Kortstråle - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig ukrudtsplante, der visner med den første hårde nattefrost og overlever vinteren som frø.

Etymologi:

Det latinske artsnavn quadriradiata hentyder til, at kurvene ofte har 4 udstående randkroner. Da de mindst lige så tit har 5 randkroner, er artsnavnet ikke særligt betegnende.

Se i øvrigt Håret Kortstråle omkring navneforklaring

Levested

: Åben næringsrig bund langs veje, i haver, på gartnerier, i markkanter o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: