Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Liden Burre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har grenet stængel og bliver højst meterhøj og er spinklere end vore 3 andre hjemmehørende arter burre.

Kurvene er lidt ovale og kun 1,5-2,5 cm. brede. Kurvsvøbbladene er kun svagt filtede.

Alle kurvsvøbblade er hagekrummede.

Liden Burre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Krydser med Glat Burre og Skov-Burre, hvilket kan komplicere bestemmelsen. Krydsningerne er intermediære.

Glat Burre er større og grovere og med 3-4 cm. brede kurve, der er lidt lodret fladtrykte og ikke ovale. Den har næsten helt glat kurvsvøb.

Filtet Burre er større og grovere og med stærkt filtede kurve og har de indre kurvsvøbblade rette.

Skov-Burre er større og grovere og med større 3-5 cm. bred kurve, der sidder på bueformet hængende sidegrene, hvor Liden Burre har rette sidegrene.

Udbredelse

: Hist og her i det meste af landet.
Liden Burre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer kuli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Liden Burre baseret på Naturbasens observationer:
Liden Burre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Liden Burre - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning og dyrespredning af frugterne (præstelus).

Etymologi:

Se Filtet Burre. Minus betyder mindre.

Levested

: Ruderater, vejkanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen 1956 ff., Branner og Korch.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: