Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Kristian Raaschou
    Foto: Kristian Raaschou
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Kendetegn

: Længde: 7-18 mm. For det meste stor og langstrakt art.

Artens bedste kendetegn er det æggeblommegule hoved. I lighed med andre repræsentanter for underfamilien Calliphorinae, har Cynomya mortuorum opretstående, fine sorte hår på det nederste brystskæl.

Begge brystskæl er hvide. Bagkroppen er skinnende mørkegrøn. Brystet er blåsort med smalle støvstriber foran suturen. Benene er sorte og kraftige. Hannens epandrie er stort - et træk, der er let at observere også på levende dyr.

Dødsflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anni Lene Nielsen

Variation

: Betydelig variation i størrelsen.

Store individer kan undertiden være mere end dobbelt så store som små individer.

Kønnene er ens.

Forveksling

: På grund af det markante gule hoved bør Cynomya mortuorum ikke kunne forveksles med andre Brachycera i Danmark.

Set fra visse vinkler er der dog en vis lighed med Onesia floralis, der har samme fordeling af grøn bagkrop og mørkt bryst.

Udbredelse

: Almindelig og vidt udbredt. Endvidere er arten kendt fra hele Palæarktis og Nearktis.
Dødsflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Optræder fra april til oktober med maksimum i sommermånederne.

Tidsmæssig fordeling

af Dødsflue baseret på Naturbasens observationer:
Dødsflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dødsflue - månedlig fordeling

Biologi

: Tiltrækkes overvejende af ådsler af småpattedyr, hvori larverne også udvikles.

Arten er meget skyggetolerant, og lader til at være en af de hyppigste spyfluer knyttet til småpattedyrs boer.

Levested

: Optræder yderst sjældent i forbindelse med menneskelig aktivitet.

Arten hører hjemme i det åbne land, og ses som oftest på blomster.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Rognes, Knut, 1991: Blowflies (Diptera, Calliphoridae) of Fennoscandia and Denmark Fauna Entomologica Scandinavica, volume 24, 1991

De senest indberettede arter i Naturbasen: