Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Anne Jensen
    Foto: Anne Jensen
  • Fotograf: Martin Hansen
    Foto: Martin Hansen

Atlas

: Tidlig Silkesvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Kropslængde 10-13 mm. Antenner rødbrune til mørkebrune, antennebørste fjerngrenet. Scutellum rødligt. Bagkrop rundagtig-aflang, sort eller sortblå, med elfenbenshvide eller bleggule tværbånd, der ikke når ud til sidekanten af leddene, og som ikke bliver bredere mod sidekanten. Uden lyse bagrande på bagkropsleddene. Ben røde, forlår sorte på den basale halvdel eller mere, midterlårene sorte ved basis. De to sidste fodled på alle benpar sort eller sortagtige.
Tidlig Silkesvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Krogh

Variation

: Arten varierer ikke meget. Fra udlandet kendes hunner med helt sort bagkrop. Når dyret tørrer ind, kan bagkropspletterne blive mere gule.

Forveksling

: De hvide bagkropspletter i forbindelse med den ret brede bagkrop er et godt kendetegn, som gør den svær at forveksle med andre arter. Den anden art i slægten, Tørve-Silkesvirreflue (Sericomyia silentis) er noget større og har gule bagkropspletter, der bliver tydeligt bredere mod sideranden.

Udbredelse

: Ret sjælden; ret almindelig i Nordsjælland, Nordjylland og Østjylland, sjælden i resten af landet. Den har været kendt i Danmark siden 1916 med det første fund omkring 1909. Det danske navn fik den af Torp i 1994. Det latinske artsnavn hentyder til, at arten først blev kendt fra Lapland. Den er også hyppigst mord nord i Europa og Asien samt i bjergegne.
Tidlig Silkesvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra begyndelsen af maj til slutningen af juli, men altovervejende fra slutningen af maj til begyndelsen af juni. Det danske navn peger på den fænologiske forskel til Tørve-Silkesvirreflue.

Tidsmæssig fordeling

af Tidlig Silkesvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Tidlig Silkesvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tidlig Silkesvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i ferskvand. De voksne ses på vegetationen og på blomster. Hannerne svirrer ikke.

Levested

: Fugtige områder, især ved sure moser, men også på mere næringsrige moselokaliteter. Flyver en del uden for ynglelokaliteterne.

De senest indberettede arter i Naturbasen: