Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Atlas

: Gul Humlesvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Gul humlesvirreflue (Volucella inanis) er en kraftig svirreflue, der måler omtrent 15-17 mm. Den er karakteristisk ved størrelsen, og ved at have tre gule bånd hen over bagkroppen. Det øverste bånd (2. tergit) er delt på midten af en smal sort streg. Det midterste bånd (3. tergit) har antydning af at have samme sorte streg på tværs af båndet, men den er ikke længere end halvt så lang som båndet. Det nederste bånd (4. tergit) er helt, og har sjældent antydning af at have en sort streg. I så fald er den meget svag.

Hunner har et ekstra gult bånd på 5. tergit. Dette er helt.

Scutellum er meget mørkerødt, mens brystet er næsten helt sort med enkelte meget mørkerøde tegninger i kanterne.

Vingerne har i alt fire områder med mørk bestøvning. (To områder på hver vinge.)

Ansigtet har samme farve som de gule bånd på bagkroppen. Desuden er ansigtet strakt frem under antennerne.

Gul Humlesvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Kehlet

Variation

: Arten varierer kun i udseende kønnene imellem.

Hanner har tre gule bånd på bagkroppen, samt sammenstødende øjne.

Hunnen har fire gule bånd på bagkroppen og adskilte øjne.

Forveksling

: Med den størrelse og det udseende kan den kun forveksles med en anden art i slægten, nemlig Stor humlesvirreflue (Volucella zonaria). Den adskilles ved at zonaria er større, og så har den et mere rødt bryst og scutellum.

Udbredelse

: Arten er udbredt i den sydlige del af Norge og Sverige, den østlige del af den Palæarktiske zone, Fjernøsten og Nordafrika.
Gul Humlesvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten flyver fra ultimo juni til ultimo september.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Humlesvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Gul Humlesvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Humlesvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever som larve hos sociale hvepse, såsom Vespa crabro og Vespula germanica.

Det voksne individ er blomstersøgende på arter såsom Almindelig røllike.

Levested

: Arten er fundet i det Østlige Vendsyssel, Læsø og Nordøstsjælland. Det lader til at arten er en god flyver, da de danske populationer sandsynligvis stammer fra individer der er tilflyvere fra Sverige.

Arten er nektarsøgende.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks svirrefluer af Ernst Torp.

Nationalnyckeln, syrphidae.

De senest indberettede arter i Naturbasen: