Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jane Bøgelund
    Foto: Jane Bøgelund
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen

Atlas

: Klithede-Maskesvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm. Imago er grundlæggende sort, idet bagkroppen dog er overvejende rød. Ansigtet er gult. Øjne med lodrette, behårede bånd. Benene overvejende røde, men delvis mørkere.
Klithede-Maskesvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Thomsen

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan især forveksles med den her i landet yderst sjældne P. bicolor, som den kun kan kendes fra ved små detaljer på bagkroppen og genitalierne (Torp, 1994).

Udbredelse

: Den forekommer langs den jyske vestkyst fra Skallingen til Grenen, flere steder i lyngområder op til 10-20 km fra kysten, men ikke almindelig. Herudover er den i Danmark kun fundet på Djursland, samt omkring Asserbo og Rørvig på Sjælland. Den synes at være i nogen tilbagegang og betragtes på den danske rødliste som sårbar. I øvrigt har den en ret begrænset udbredelse i Europa og Centralasien og synes overalt at være temmelig sjælden.
Klithede-Maskesvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago kan træffes fra maj til august. Den ses fremfor alt på Tormentil, men også på bl.a. Snerre, Stenurt og Klitrose.

Tidsmæssig fordeling

af Klithede-Maskesvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Klithede-Maskesvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Klithede-Maskesvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Der er antagelig kun én årlig generation. Larven er antagelig bladlusædende.

Levested

: Den lever i klitter og på heder, gerne i noget fugtige lavninger. Også i lysninger i klitplantager.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bygebjerg, R., 2005: Svirrefluer. Den Danske Rødliste. www.dmu.dk

Torp, E., 1994: Danmarks Svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Danmarks Dyreliv. Bd. 6.

De senest indberettede arter i Naturbasen: