Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anne Jensen
    Foto: Anne Jensen
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen
  • Fotograf: Johnny Lund Jeppesen
    Foto: Johnny Lund Jeppesen

Atlas

: Stub-Svirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde: 10-12,5 mm. Ansigtet gult og forlænget nedefter. Brystet sort. Bagkrop ret smal oval, sort på den forreste del, rustrød på den bageste del, hos hannen rød fra og med det 3. led, hos hunnen fra midten af det 4. led. Benene sorte med spidsen af lårene og basis og spidsen af skinnebenene samt de to yderste fodled gule.
Stub-Svirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gert Rasmussen

Variation

: Arten varierer ikke. Hunnen afviger fra hannen, udover hvad der følger af de ikke sammenstødende øjne, ved foruden at være smallere rød på bagkropsspidsen at have større antenner, have lysere behåring på bagkroppen og lidt bredere gulfarvning på benene.

Forveksling

: Arten kan ikke forveksles med andre danske svirrefluer med sin tofarvede bagkrop, der er sort med rød spids.

Udbredelse

: Sjælden i Danmark; ret sjælden i Nordøstjylland, Østjylland og Nordøstsjælland, sjælden eller manglende i de øvrige landsdele. Den har været kendt i Danmark siden 1916, de første eksemplarer blev fanget i 1909. Det latinske artsnavn betyder i denne sammenhæng har undgået opmærksomheden. Det danske navn blev givet af Torp i 1994, som skrev det med bindestreg, idet han opsamlede en række forskellige slægter uden at give dem særskilte slægtsnavne og blot gav arterne artsnavne endende på Svirreflue. Uden bindestreg fungerer navnet imidlertid sprogligt set fint som såvel artsnavn som slægtsnavn, om end det ikke peger på noget specielt ved fluen. Tidligere har arten stået i slægten Cynorrhina.
Stub-Svirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra midten af maj til slutningen af juli, hyppigst i juni.

Tidsmæssig fordeling

af Stub-Svirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Stub-Svirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stub-Svirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i fyrre- og granstubbe under nedbrydning. De voksne træffes siddende på stubbe og træstammer af såvel nåletræer som løvtræer, eller på blomster. De er meget fåtallige på lokaliteterne.

Levested

: Nåleskove og løvskove.

De senest indberettede arter i Naturbasen: