Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hanne Christensen
    Foto: Hanne Christensen
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen

Atlas

: Uld-Svirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Øjne uhårede. Bryst mat. Bagkrop ret lang, noget kegleformet, sort, med utydelige rødgule pletter på 2. led, eller helt uden pletter, med lysere hårbånd. Baglår meget tykke. Vinger med utydeligt afgrænset brunt tværbånd over vingemærket og bruntonet på den apikale halvdel.
Uld-Svirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Thomsen

Forveksling

: Den mest honningbilignende af de danske svirrefluer. Honningbier kan dog let kendes på de lange antenner og den indsnørede bagkrop, samt på bagkropspletterne. Tre andre brune, honningbilignende arter er oplagte forvekslingsmuligheder. Brun Træsmuldsvirreflue (Brachypalpus laphriformis) har lige som Uldsvirreflue meget tykke baglår, men den er lidt mindre, og det blanke bryst skinner igennem hårbeklædningen, hvorimod det er helt mat hos Uldsvirreflue. Uldhåret Pelssvirreflue (Criorhina floccosa) afviger ved at have en dusk af lange, gule til gulbrune hår ved de inderste hjørner af 2. bagkropsled. Bi-Pelssvirreflue (Criorhina asilica) mangler denne dusk, har flere smalle blegbrune pletpar på bagkroppen. Ingen af de tre har den bagudvendte bue på vingens længste ribbe, og de er alle lidt mindre end Uldsvirreflue. Derudover kan de store arter af Dyndflue (Eristalis) være forvekslingsmuligheder, specielt på grund af ribbedykket, men baglårene er tyndere.

Udbredelse

: Meget sjælden i Danmark; kun fundet få steder i Nordøstsjælland og på Møn. Det latinske artsnavn betyder bladhvepselignende. Det latinske slægtsnavn betyder sikkert hammerlignende. Det danske navn fik den af Torp i 1994, som skrev det med bindestreg, idet han opsamlede en række forskellige slægter uden at give dem særskilte slægtsnavne og blot gav arterne artsnavne endende på –Svirreflue. Uden bindestreg fungerer navnet imidlertid sprogligt set fint som såvel artsnavn som slægtsnavn. Det siger dog ikke noget karakteristisk om artens udseende.
Uld-Svirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra begyndelsen af juni til begyndelsen af august.

Tidsmæssig fordeling

af Uld-Svirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Uld-Svirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Uld-Svirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i vandfyldte huller ret højt oppe i løvtræer (ahorn, bøg, poppel). De voksne går på blomster og flyver en del rundt.

Levested

: Løvskove og parker.

De senest indberettede arter i Naturbasen: