Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Dorthe Nordahn
    Foto: Dorthe Nordahn

Kendetegn

: Længde: 5-6 mm. Skinnende sort flue. Vingerne er klare med en sortbrun plet ved vingespidsen, samt med sortbrunt vingemærke (dvs. den yderste del af subcostalcellen). Hovedet er fortil rødbrunt med sølvhvid bestøvning langs øjeranden, baghovedet er sort. Brystet er sort. Benene er brunsorte med lidt lysere tarser. Bagkroppen er sort. Fluen ses ivrigt viftende med vingerne i en roende bevægelse, karakteristisk for familier som Ulidiidae, Tephritidae, Platystomatidae, Pallopteridae og Sepsidae. Vingebevægelserne har givet anledning til artens videnskabelige navn, "Seioptera" kommer af oldgræsk "seio": "svinger", og "pteron": "vinge", og "vibrans" kommer af latin "vibro": "svinger", her i nutids tillægsform: "svingende". En alternativ stavemåde er Seoptera. Der har aldrig været foreslået noget dansk navn til arten.
Seioptera vibrans
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Arten varierer ikke nævneværdigt. Litteraturen angiver blåsort krop og røde knæ.

Forveksling

: Arten er umiskendelig. Den er den eneste europæiske art i slægten, og der er ikke andre danske arter i familien pletfluer (Ulidiidae, = Otitidae), der har et lignende vingemønster. Arter af slægten Sepsis i familien svingefluer (Sepsidae), der også vifter med vingerne, har ligeledes klare vinger med en plet i spidsen, men de er betydeligt mindre (2-4 mm), vingerne er smallere, vingepletten er mere rund, kroppen er slankere, og baghovedet er meget mere hvælvet. I de øvrige vingeviftende familier er der ingen andre arter med samme vingemønster.

Udbredelse

: Seioptera vibrans er udbredt over det meste af Danmark. Den er dog ikke rapporteret fra Vestjylland og Bornholm. Den er ret almindelig, men ses ikke i større antal.
Seioptera vibrans - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne flue er fremme fra midten af maj til slutningen af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Seioptera vibrans baseret på Naturbasens observationer:
Seioptera vibrans - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Seioptera vibrans - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i rådnende organisk materiale som hos de øvrige arter i familien, men familiens larvebiologi er dårligt kendt. Der er rapporteret om fund af larver af Seioptera vibrans fra hestegødning og havejord, stængler af Nellike og knolde af Narcis (Påske- og Pinseliljer mm.) Den voksne flue siges at være et rovdyr, der æder små cikader og andre blødhudede næbmundede insekter af gruppen Homoptera.

Levested

: Den voksne flue ses mest på indersiden af vinduer i villahaver, sommerhuse, bondegårde, sommerhuse mm., men kan også træffes på ynglesubstraterne; den suger ikke på blomster. Den er blevet set på dynger af plantemateriale hentet op fra Sortedamssøen i København.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Colyer, Charles N. & Cyril O. Hammond, 1951: Flies of the British Isles. - London, 383 s.

Lyneborg, Leif, 1964: Danske acalyptrate fluer. 2. Psilidae, Platystomidae og Otitidae. - Ent. Meddr 32: 367-388.

Wahlgren, Einar, 1919: Svensk insektfauna. II. Tvåvingar. Diptera. Andra underordningen Cyclorrhapha. Andra gruppen Schizophora. Fam. 13-20.

De senest indberettede arter i Naturbasen: