Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jørgen Dam
    Foto: Jørgen Dam
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Atlas

: Fyrretandbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 11-16 mm. Sort med pletvis grå eller gulgrå behåring. Tindingerne, som går fra øjets bagkant til hovedets tilsmalning bagtil, er meget kortere end øjet. Pronotum har en kraftig og spids sideknude på hver side. Dækvingerne har kraftige og delvist nøgne længderibber, samt typisk et par sorte og blanke pletter foran og bagved midten. Ben og følehorn er mørke, undertiden dog lysere.
Fyrretandbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Nelly Hansen

Variation

: Dækvingernes behåring varierer en del, og kan enten være begrænset, således at sorte og blanke pletter fremtræder foran og bagved midten, eller være helt behåret på hele dækvingerne med undtagelse af længderibberne

Forveksling

: Forveksling vil næsten kun kunne ske med Egetandbuk (Rhagium sycophanta), men den adskilles let ved blandt andet at have mere mørkt gul behåring, tindinger der er længere end end øjet og kraftigere indsnøret halsparti. Desuden er den væsentligt større, 18-26 mm.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Bornholm. Den er almindelig de fleste steder, men fra Sønderjylland og Fyn er der kun enkelte fund.
Fyrretandbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne dyr er aktive fra sidst i april til slutningen af juni, men da den overvintrer som voksen, kan den også findes i puppekammeret i stubbe og stammer i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Fyrretandbuk baseret på Naturbasens observationer:
Fyrretandbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fyrretandbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i nåletræ, både gran og fyr. Larven lever i barken eller mellem barken og veddet af stubbe og stammer. Larven er normalt toårig. Forpupningen finder sted om sommeren og det voksne dyr overvintrer i puppekammeret. I det efterfølgende forår kommer de første dyr frem i slutningen af april og maj. Her kan den både findes kravlende på stammer og stubbe samt på blomster, f.eks. hvidtjørn.

Levested

: Nåleskove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: