Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Baark
    Foto: Henrik Baark
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Susanne Boesen
    Foto: Susanne Boesen
Almindelig Vorterod (Ranunculus ficaria ssp. ficaria) regnes ikke som en selvstændig art, men som en underart af Vorterod (Ranunculus ficaria).

Atlas

: Almindelig Vorterod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En 5 til 25 cm høj urt. Stænglen er opstigende og grenet. Bladene er klart grønne, blanke og tre til fem cm brede hjerteformede/nyreformede med hel eller tandet rand. Grundbladene er langstilkede.

Blomsterne er 1,5 til 2,5 cm i diameter. Skinnende gule og har 7 til 12 smalle kronblade og oftest 3 hvælvede bægerblade.

Bladene sidder tæt samlet med de gule blomster svævende et par centimeter over.

Almindelig Vorterod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Thomassen

Variation

: Bladene kan være plettede.

Forveksling

: Hist og her i Nordjylland vokser Limfjords-Vorterod. Denne er dog grovere og har ingen yngleknopper i bladhjørnerne. Blomsterne er større, og kan have overlappede kronblade.

Endvidere kan nævnes, at Vorterod er én af de blomster der i folkemunde betegnes "smørblomst".

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Almindelig Vorterod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Bladene kommer frem tidligt om foråret. Blomstringen finder sted omkring april-maj, hvorefter bladene langsomt visner væk.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Vorterod baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Vorterod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Vorterod - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med svag frøsætning. Danner i stedet yngleknopper i bladhjørnerne. Ofte med opsvulmede ammerødder.

Levested

: Ses på fugtig, ofte gennemsivet, næringsrig muldbund. Vokser i parker, busketter, grøftekanter, ved vandløb og i løvskove, hvor urten ofte danner store tætte bestande. Hele bakkeskråninger kan være bevokset af Vorterod med dens klare farve.

Vorterod dyrkes også i forskellige sorter i haverne.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Mest efter Den nye nordiske flora

De senest indberettede arter i Naturbasen: