Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hanne Farnæs
    Foto: Hanne Farnæs
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Anne Jensen
    Foto: Anne Jensen

Atlas

: Almindelig Milturt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En lav indtil 15 cm. høj plante med tynde rodslående udløbere.

Bladene er spredtstillede, nyreformede og rundtakkede.

Stænglen ender i en flad, kvastformet stand af gullige blomster omgivet af vandret udstående gulgrønne højblade. Den enkelte blomst er ret uanseelig, men sammen med de gulgrønne højblade bliver blomsterstanden ganske iøjnefaldende.

Almindelig Milturt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Reimers

Forveksling

: småblomstret Milturt er indtil 10 cm. høj og har tueformet samlede ved grunden nedliggende skud. Den har næsten kredsrunde modsatte blade (ikke spredte og nyreformede), der er mindre end hos Almindelig Milturt, og blomsterstanden er tydeligt mere grønlig.

Udbredelse

: Den er ret almindelig øst for isens hovedstilstandslinje i skovegne, men i aftagende hyppighed på grund af opdyrkning og tørlægning af skovmoser.
Almindelig Milturt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Almindelig Milturt blomstrer april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Milturt baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Milturt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Milturt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning, der suger honning, der udskilles af frugtknudens flade overside.

Frugten er en kapsel.

Etymologi:

Chrysosplenium er af græsk: khrysis=guld og splen=milt og hentyder til blomsternes gyldne farve og til de medicinske egenskaber, man tidligere tillagde Almindelig Milturt som lægemiddel mod sygdomme i milten.

Det danske slægtsnavn er inspireret af de videnskabelige slægtsnavn. Alternifolium hentyder til, at bladene sidder spredt på stænglen og ikke modsat som hos Småbladet Milturt.

Levested

: Den vokser på fugtig, næringsrig bund i aske- og elleskove og langs randen af bække, kildevæld og grøfter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: