Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Torben Ebbensgaard
    Foto: Torben Ebbensgaard
  • Fotograf: Anton Thøger Larsen
    Foto: Anton Thøger Larsen
  • Fotograf: Anton Thøger Larsen
    Foto: Anton Thøger Larsen

Atlas

: Gul Stenbræk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Gul Stenbræk er flerårig og har krybende jordstængel. Fra basis udgår korte, nedliggende rodslående stængler, der rager indtil 20 cm op.

Stænglerne bærer smalle, lancetformede, helrandede blade. De foroven brunfiltede stængler, bærer en enkelt eller nogle få store, gule, undersædige blomster.

Gul Stenbræk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Torben Ebbensgaard

Forveksling

: Når planten er i blomst, bør den ikke kunne forveksles med andre vilde, danske planter.

Udbredelse

: Den findes få steder i det nordlige Jylland og er på Den Danske Rødliste vurderet til at være EN (Moderat truet). Før i tiden har den haft enkelte voksesteder i Nordsjælland.

Det er en nordlig art som er næsten circumpolært udbredt og også findes i Østgrønland, Nordvestgrønland og på Svalbard. Den har også bestande i Alperne.

linnaeus.nrm.se...saxihir

Gul Stenbræk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-september og er svær at få øje på, når den ikke er i blomst.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Stenbræk baseret på Naturbasens observationer:
Gul Stenbræk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Stenbræk - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig plante med insektbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Slægtsnavnet Saxifraga - "stenbrydende" stammer fra Kornet Stenbræk, der har yngleknopper, der ligner små sten, ved grunden.

Hirculus er et gammelt latinsk navn på en ukendt plante, efter hircus - gedebuk sigtende til ubehagelig lugt.

Levested

: Fuglig bund i vældmoser med koldt, næringsrigt, kalkrigt grundvand. Fremvældning af grundvand, som har omtrent samme temperatur året rundt, i udgangspunktet er ca. 8 °C, ser ud til at være en betingelse for, at den kan klare sig i vores ret lune klima.

Trusler

: Gul Stenbræk trues af dræning og tilgroning. Den er af afhængig af de kolde kilder, som kan tørlægges af grundvandsudvinding, mange kilometer væk.

Bevaringstiltag

: Arten er på sin yderste sydgrænse i Danmark, et levn fra et koldere klima. Og kan ikke komme igen eller sprede sig, hvis den først uddør.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter (Skytte-Christiansen)

mst.dk...gulsten.pdf

mst.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: