Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Simon Haarder
    Foto: Simon Haarder
  • Fotograf: Henrik Tolderlund
    Foto: Henrik Tolderlund
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Kendetegn

: Den har et op til 7 cm bredt, næsten femkantet skjold med kraftige savtakker i forenden. Skjoldet har typisk et mønster af furer og ophøjede partier, der svagt minder om et menneskeansigt. 4 par kraftige spidse gangben og 1 par klosakse. Hanner og hunner kan kendes fra hinanden på bagkroppens facon. Bagkroppen er flad og sidder trykket op under krabbens underside. Hos hunner er den bred og afrundet, mens den hos hanner er smal og tilspidset.
Almindelig Strandkrabbe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Variation

: Farven er meget variabel. Typiske krabber er grønlige eller brunlige, men kan også have blålige, rødlige eller lilla nuancer, ligesom rygskjoldene på døde dyr, eller rygskjolde, der er afkastet efter skalskifte, kan skifte farve.

Forveksling

: Strandkrabben kan eventuelt forveksles med den almindelige Svømmekrabbe, men den lever på betydeligt dybere vand, og ses kun meget sjældent skyllet op. Den vigtigste forskel er Svømmekrabbens bagben, der er fladtrykte som årer.

Udbredelse

: Strandkrabben er Danmarks mest almindelige krabbe. Den er udbredt langs kysterne over hele landet. Den mangler dog i de indre dele af Østersøen omkring Bornholm, hvor saltindholdet i vandet bliver for lavt til, at den kan trives.
Almindelig Strandkrabbe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Strandkrabber ses hyppigst om sommeren, og bliver mere sjældne om vinteren, hvor dyrene typisk opholder sig på dybere vand end i de varmere perioder.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Strandkrabbe baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Strandkrabbe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Strandkrabbe - månedlig fordeling

Biologi

: Strandkrabber er altædende og som regel nataktive. I visse områder, typisk langs den jyske vestkyst, lever krabberne nærmest amfibisk, og de kan søge føde på landjorden. De skifter typisk hud en gang om året.

Levested

: Strandkrabben kan findes fra vandkanten og ud på dybere vand. Den er også meget almindelig i havne, omkring bølgebrydere, bådebroer og lignende steder, ligesom man også kan finde den i tangbevoksninger og lignende steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
www.marinespecies.org

Køie, Kristiansen og Weitemeyer: Havets dyr og planter. Gad 2000

De senest indberettede arter i Naturbasen: