Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel

Atlas

: Håret Dyndflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Måler 8-12 mm. Ansigtet er lyst med små fjerdelte antenner. Øjne er 6-kantede, hos hannen store og tætsiddende; hos hunnen mindre og adskilte. Brystet er sort med lys rødbrun behåring. bagkroppen er sort på første havdel hos hunnen, hos hannen brunlig, sidste tergit har hvid behåring. Vingerne er klare med sorte ribber og vingemærker. Benene er sorte med hvide knæ.

Brystskæl er mørke og siderne af brystet har mørke hår.

Håret Dyndflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Der er stor farvevariation, hvilket har foranlediget flueforskere til at forsøge at inddele dem i underarter.

Forveksling

: Er en flue, der efterligner humlebier i udseendet, men fluer har 2 vinger mod humlernes 4, og deres øjne er større og sekskantede. Hos fluerne er det især Stor Narcisflue, Foranderlig Humlesvirreflue og andre humlesvirrefluer, der kan forvirre bestemmelsen. De hvide knæ er dog et sikkert kendetegn hos Håret Dyndflue.

Gul Dyndflue (Eristalis anthophorina) har også hvide knæ, men har lyst brystskæl og lyse hår på brystsiderne.

Udbredelse

: Er jævnt udbredt over hele landet. Findes desuden i resten af Nordeuropa, inkl. Island og Færøerne og østpå til det østlige Sibirien. Mod syd afgrænses dens udbredelse af Alperne
Håret Dyndflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses fra først i april til først i oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Håret Dyndflue baseret på Naturbasens observationer:
Håret Dyndflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Håret Dyndflue - månedlig fordeling

Biologi

: Håret Dyndflue søger føde på mange forskellige planter om foråret på pil og andre blomstrende træer, om sommeren på tidsel, Blåhat og andre kurvblomster samt skærmplanter, om efteråret træffes den ofte på Djævelsbid.

Parringen foregår henover sommeren og foretages ofte med hannen ovenpå hunnen på et blad af passende størrelse.

Æggene lægges i fugtig tørv, typisk i trædehuller efter kvæg og heste.

Levested

: Træffes i nærheden af enge, moser og andre vådområder som f.eks. våde skove men strejfer ofte vidt omkring.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: