Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken

Kendetegn

: Længde 12-15 mm. Mellemstor rovflue i underfamilien Asilinae.

Arten giver et gråbrunt helhedsindtryk med kraftigt bestøvet bagkrop. Forkroppen har samme farve, men scutum har en mørk sammenhængende midterstribe, der for det meste er delt på langs af en smal lys stribe. Benene er overvejende mørke, men altid med orange områder på bagsiden af lårene og på skinnebenene. De orange områder på skinnebenene er altid diffust udbredt, og danner aldrig et ringmønster med den mørke grundfarve (som hos den meget mere sjældne Tolmerus cingulatus).

Øjnene er mørkebrune og svagt glinsende. Mellem antennefæstet og munddelene sidder det karakteristiske overskæg (mystax) på en forhøjning i ansigtet. Overskægget hos Sort Hårrovflue består næsten udelukkende af sorte hår, men med nogle enkelte hvide hår forneden. Vingerne er glasklare med celle r1 forbundet med vingekanten af en kort stilk.

Hannens genitalier er karakteristiske. Sternit 8 er på bagkanten forsynet med en kileformet tap, der er kløvet i midten (som en glentehale) og dækket af lange sorte hår. Dette træk er nok til umiddelbart at adskille Sort Hårrovflue fra alle andre lignende arter i den danske fauna.

Hunnens læggebrod et forholdsvis kort og afrundet. På sternit 8 sidder normalt et par lange børster.

Sort Hårrovflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent Nielsen

Variation

: Ingen variation af betydning.

Forveksling

: Kan let forveksles med flere andre af de mellemstore gråbrune rovfluer.

Man skal holde øje med farven på lårene. Hvis lårene er ensfarvet sorte kan det ikke være Sort Hårrovflue. I stedet kunne det så dreje sig om f.eks. Philonicus albiceps eller Dysmachus trigonus.

I slægten Machimus, som Sort Hårrovflue oprindeligt tilhørte, findes også et par forvekslingsmuligheder, men her drejer det sig om arter, der i dag er blevet ekstremt sjældne.

Udbredelse

: Almindelig og udbredt på passende lokaliteter dvs. ikke for skyggefuldt (skov) og ikke for fugtigt.

Bør kunne findes i det meste af landet.

I et større perspektiv er arten udbredt i det meste af Vesteuropa.

Sort Hårrovflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Sort Hårrovflue er på vingerne fra omkring midsommer. Den kulminerer dog i eftersommeren, og navnlig i august og september kan den være meget talrig. I den sidste del af sommeren er T. atricapillus den almindeligste rovflue i den danske fauna overhovedet.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Hårrovflue baseret på Naturbasens observationer:
Sort Hårrovflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Hårrovflue - månedlig fordeling

Biologi

: Sort Hårrovflue er et aktivt rovdyr, der fra udkigsposter på blade, grene, hegnspæle og lignende foretager hurtige angreb på forbiflyvende insekter. Byttet består for det meste af andre fluer, men byttedyrspektret er stort og alt af passende størrelse vil blive angrebet.

Fra samme favorable positioner holder hanner også udkig efter hunner. Efter parringen lægger hunnen æg i blomsterhoveder. Når æggene klækker, lader larverne sig dumpe til jorden, hvor de lever som rovdyr eller parasitter på andre leddyr. De nærmere detaljer i larvernes biologi lader ikke til at være nøjere undersøgt.

Levested

: Sort Hårrovflue kan findes i en lang række åbne og forholdsvis tørre biotoper. Den vigtigste forudsætning lader til at være, at der findes tilstrækkeligt med vindbeskyttede udkigsposter, hvor arten kan solbade, og hvorfra den kan foretage sine angrebstogter.

Hække, markskel og skovbryn med udsigt over åbent land er gode steder at lede efter arten.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Geller-Grimm, F.: Fotoatlas und Bestimmungsschlüssel der Raubfliegen Deutschlands. Ampyx-Verlag 2003.

Lyneborg, Leif: Danmarks Fauna 70. Tovinger IV Humlefluer, Stiletfluer, Rovfluer m.fl. G.E.C Gads forlag 1965

Stubbs, A. & M. Drake: British Soldierflies and their allies. British Entomological and Natural History Society 2001.

De senest indberettede arter i Naturbasen: