Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Simon Haarder
    Foto: Simon Haarder

Kendetegn

: Dette er en lille art af galmyg, som kendes lettest på deres meget simple vingevenation (kun costa, subcosta, samt radialåren med en enkelt forgrening), i forhold til mange andre arter af galmyg. De har lange, tydeligt mangesegmenterede antenner med hvirvler af hår. Da denne art er meget lille, med en kort levetid, ses arten oftest indirekte, som beskadiget skulper. Man kender nemt inficerede skulper, da de ”modner” langt hurtigere end sunde skulper, og dermed er gule når de fleste andre skulper er grønne.

Variation

: Variation findes hovedsageligt mellem kønnene, hvor hanner er mellem 0,7-1,5 mm med et gulligt abdomen, og hunner er mellem 0,9-2,2 mm med et rødligt abdomen.

Udbredelse

: Findes i det meste af Europa, samt det nordlige Afrika.
Skulpegalmyg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den overvintrende generation flyver mellem midt-maj og slut-juni. Beskadiget skulper ses når planten er færdig med at blomstre, og fortsætter resten af sommeren. Sommerens første generation flyver mellem midt-juni og slut-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Skulpegalmyg baseret på Naturbasens observationer:
Skulpegalmyg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skulpegalmyg - månedlig fordeling

Biologi

: Skulpegalmyggen er et udbredt skadedyr i rapsmarker. Larverne lægges i skulper tidligt på sæsonen, så snart den overvintrende generation forlader deres pupper i jorden, og parrer sig. Parringen sker umiddelbart efter flugten, da disse arter ikke er flyvestærke nok til at flyve lange distancer. Hannerne dør efter parringen, og hunnerne begynder at lægge æg i svækket skulper.

Man mener ikke at denne arts æglægningsbrod er stærk nok til at inficere sunde skulper. Dermed kaldes arten for en sekundært skadedyr. Udbredelsen af denne arts skade på rapsmarker er tæt forbundet med udbredelsen af Blygrå Rapssnudebille (Ceutorhynchus obstrictus), som svækker skulperne og dermed faciliterer æglægningen hos skulpegalmyg. Her lægges 20-30 æg per skulpe, som klækkes efter 3-4 dage.

Larverne forbliver inde i skulperne i op til en måned, hvor de æder indersiden af skulperne. Når skulperne er tilpas beskadiget, sprænges de, og larverne falder til jorden. Her graver de sig omkring 5 cm ned, inden de forpupper. Puppestadiet varer omkring to uger.

Denne art kan være meget problematisk i rapsmarker, og kan forårsage op til 80% tab af udbytte, grundet direkte skade til skulperne.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
I.H. Williams (ed.), Biocontrol-Based Integrated Management of Oilseed Rape Pests, Springer Science+Business Media B.V. 2010
www.plantwise.org...17969

De senest indberettede arter i Naturbasen: