Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Rasmus Nielsen
    Foto: Rasmus Nielsen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Hvidkløversnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,9-2,2 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Lårene og skinnebenene er gullige, sidstnævnte højst med mørkere spids. Fødderne er sorte. Følehornene er sorte, med gullig rodhalvdel. Kroppen er ensfarvet sort.

Snuden er svagt krummet, hos hunnen ca. så lang som hovedet og pronotum tilsammen, hos hannen kun lidt længere end pronotum. Pronotum er ca. så langt som bredt samt fint og tæt punkteret. Dækvingerne er ret langstrakte med tydelige punktstriber.

Hvidkløversnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Forveksling

: Kan ved første øjekast ligne en del arter, blandt andet Apion assimile og apricans, men de adskilles let ved at skinnebenene er helt eller overvejende sorte.

Når først man har bemærket de gule skinneben, er der kun 3 forvekslingsmuligheder, hvoraf Apion nigritarse ligner mest. Hannen af denne art adskilles let ved at have gul snudespids. Hunnen ligner en del, men den adskilles ved at følehornssvøben er helt gul, således at kun køllen er sort. Desuden er køllen og dækvingerne kortere end hos fulvipes.

Hunnen af Apion rufirostre kan ligne, men den er blankere med svagt metalskær, og har generelt en anden kropsform med blandt andet mere rundede sider på pronotum. Desuden er følehornene mere ensfarvede brunlige. Den lever kun på arter af katost og stokrose.

Apion pallipes ligner også lidt, men den er slankere, tydeligt hvidt behåret og har mindre og mere udstående øjne. Den lever i øvrigt kun på Almindelig bingelurt

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er en af Danmarks mest almindelige snudebiller.
Hvidkløversnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes hele året, da den overvintrer som voksen, men den er især talrig i august-september når den nye generation af voksne fremkommer.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidkløversnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Hvidkløversnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidkløversnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på arter af kløver, helt overvejende på Hvidkløver, hvor larven udvikler sig i blomsterhovederne.

Det er en aktiv flyver, som kan findes hvidt omkring. Udover på værtsplanten, findes den ofte på træer, i buske og forskellig urtevegetation.

Levested

: Findes næsten overalt hvor der er hvidkløver, f.eks. haver, parker, enge, overdrev mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: