Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Ruth Ahlburg
  Foto: Ruth Ahlburg
 • Fotograf: Finn Krone
  Foto: Finn Krone
 • Fotograf: Mikael Overgaard
  Foto: Mikael Overgaard

Atlas

: Sneglerøver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 16-19 mm. Kendelig ved det snudeforlængede hoved, meget brede og højthvælvede dækvinger samt helt afrundede pronotumbaghjørner.

Helt sort med ret mat overside. Pronotum er ca. så langt som bredt og rynketpunkteret, med afrundede baghjørner. Dækvingerne er groft kornede, ofte har hvert dækvinge 2-3 antydede længdelinjer.

Sneglerøver kan frembring lyd - stridulere - ved at gnide microlameller på dækvinger og bagkrop mod hinanden. Stridulationen tjener ikke som hos f. eks. græshopper eller cikader til tiltrække mager, men formodes at kunne afskrække prædatorer. Lyden kan tydeligt høres, hvis man holder en fanget sneglerøver nær øret.

Sneglerøver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henny Filbert

Forveksling

: Vil måske kunne forveksles med Læderløber (Carabus coriaceus), som dog let adskilles ved at være markant større (34-40 mm). Desuden har den ikke snudeforlænget hoved, og pronotums baghjørner er bagudtrukne og ikke afrundede som hos Sneglerøver.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Sneglerøver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes hele året, men primært marts-april når de overvintrende dyr kommer frem og igen i juni-oktober når den nye generation kommer frem. I vinterhalvåret kan den findes overvintrende i stammer og stubbe.

Tidsmæssig fordeling

af Sneglerøver baseret på Naturbasens observationer:
Sneglerøver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sneglerøver - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever af snegle, hvilket det snudeforlængede hoved er en tilpasning til. Den er således i stand til at trænge ind i sneglehuset og fortære sneglen. Den spiser også nøgensnegle. Arten er nataktiv og yngler i efteråret.

Levested

: I skove, primært løvskove, på skygget og ret fugtig muldbund. Her findes den ofte i døde træstammer og træstubbe.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 1

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: