Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Mehl
    Foto: Ole Mehl
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen

Atlas

: Fyrregråbuk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-6 mm. Benene og følehornene er skiftevist lyse og mørke. Kroppen er overvejende brunlig. Hovedet og pronotum har iblandet lys behåring og scutellum er normalt brunt behåret. Dækvingerne har fortil et gråligt tværbånd, hvis bagrand ind mod sømmen er tydeligt skråt bagudrettet. Bag tværbåndet er der højst 2 sorte hårknipper, placeret i en ribbe nær sømmen.

Følehornene har lang udstående behåring. Pronotum har lidt bag midten en spidstorn og på oversiden 2 blanke knuder. Dækvingerne er først tilsmalnet bagud fra midten. Dækvingespidsens ydre hjørne er stumpvinklet.

Fyrregråbuk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Løvgråbuk (Pogonocherus hispidus) og Hvidbåndet Gråbuk (Pogonocherus hispidulus) adskilles let ved at have en spids tand ved dækvingespidsen.

Den største forvekslingsmulighed er den almindeligere Nålegråbuk (Pogonocherus fasciculatus). Den adskilles ved, at tværbåndets bagrand ind mod sømmen ikke eller kun er svagt skråt bagudrettet og ved at dækvingerne allerede fra skuldrene er tilsmalnet bagud.

Udbredelse

: Arten er kun kendt fra Sønderjylland (Rømø og Stensbæk Plantage), Nordvestsjælland (Rørvig) og Nordsjælland (Tisvilde Hegn og Hornbæk Plantage). I nyere tid kun fundet i et begrænset, kystnært område i Hornbæk Plantage. Den er rødlistet CR i Danmark.
Fyrregråbuk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes det meste af året.. Arten er i lighed med de andre Pogonocherus-arter også aktiv i vinterhalvåret

Tidsmæssig fordeling

af Fyrregråbuk baseret på Naturbasens observationer:
Fyrregråbuk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fyrregråbuk - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever under barken af tynde døde fyrregrene, hvorpå det voksne dyr ofte træffes. Larveudviklingen er formentlig 2-årig. Det voksne dyr overvintrer.

Levested

: Fyrreskov
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 73 Biller XXII. Træbukke. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: