Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Andreas Boe
    Foto: Andreas Boe
  • Fotograf: Tania Jensen
    Foto: Tania Jensen
  • Fotograf: Oskar Zytnik
    Foto: Oskar Zytnik

Atlas

: Miarus campanulae overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,3-3 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen, benene og følehornene er sorte. Oversiden er spredt lyst behåret. Behåringen er kort og overalt nedliggende.

Følehornssvøben er 5-leddet. Alle lår er utandede. Snuden er hos hannen kortere end pronotum, hos hunnen ca. så lang som pronotum. Pronotum er bredest lidt foran roden og ca. 1/2 gang bredere end langt.

Miarus campanulae
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Forveksling

: Slægtens to andre arter, Miarus graminis og micros, kan ligne ved første øjekast. Miarus graminis adskilles let ved at have udstående behåring på pronotums sider samt opstående og lang dækvingebehåring. Desuden er pronotum bredest ved roden og baglårene har en fin tand.

Miarus micros er slankere og normalt tydeligt mindre (1,7-2,3 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen). Pronotum er ca. 1/3 bredere end langt. Den har i øvrigt længere behåring end campanulae (men kortere end graminis), som er svagt opstående.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er ret almindelig.
Miarus campanulae - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Miarus campanulae baseret på Naturbasens observationer:
Miarus campanulae - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Miarus campanulae - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på arter af klokke (Campanula sp.). Den er desuden også fundet på Aks-Rapunsel. Larven lever i galler på frugtkapslerne.

Levested

: Lysåbne naturtyper med forekomst af klokke, især på overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: