Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Torben Overgaard
    Foto: Torben Overgaard
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen

Kendetegn

: Længde: 6-7 mm. Grønt metalskinnende krop og hoved. Vingerne, der er relativt korte, holdes fladt sammen over kroppen i hvile; de er mørkt røgfarvede, med en hos hannerne helt hvid vingespids. Hannerne har desuden et langt parringsorgan, som er bøjet ind under kroppen. Benene er påfaldende lange og børsteklædte.

De voksne styltefluer flyver ikke meget, men ses ofte løbe hurtigt omkring på dyndflader og endog på vandoverflader heraf det danske navn stylteflue. De voksne lever af rov, bl.a. af myg o.l., som gribes, netop som de er ved at blive klækket. Byttet knuses med munddelene og udsuges. Styltefluerne har en form for parringsspil, hvor hannen vifter med de hvidkantede vinger. Fødderne hos mange af arterne har tydelige ornamenter på fodleddene, som hannen vifter med foran hunnen før parringen. De fleste har to trædepuder.

Ved et fuglebad i min have holder en mindre bestand til (sidst i juni). En del dynd og plantedele har samlet sig på bunden af badet. I solskin glitrer styltefluerne i smaragdgrønne og gyldne farver, når de suser hen over vandoverfladen eller lynhurtigt flyver op og sætter sig på metalkanten. Flere af hunnerne ses stå rundt om badet på den bare jord. Når de så flyver op i badet, indfinder der sig straks en han, som begynder at vifte med vingerne foran den.

Poecilobothrus nobilitatus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Thomsen

Forveksling

: Styltefluefamilien (Dolichopodidae) omfatter omkring 200 arter i Danmark. De mange arter af styltefluer er svære at skelne fra hinanden. Almindelig stylteflue (Dolichopus ungulatus) har ikke røgfarvede vinger med hvid kant. Også flere andre arter af fluer ligner, men hannens hvide vingebagkant hos denne art er meget karakteristisk.

Familien adskilles fra andre ved, at de kun har én tværgående åre i vingernes årenet. De fleste arter er små, højst 5-6 mm, men næsten alle er stærkt metalskinnende grønne eller blå. Fluerne sidder gerne med højt løftet krop, især hoved og forkrop.

Udbredelse

af Poecilobothrus nobilitatus baseret på Naturbasens observationer:
Poecilobothrus nobilitatus - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Poecilobothrus nobilitatus baseret på Naturbasens observationer:
Poecilobothrus nobilitatus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Poecilobothrus nobilitatus - månedlig fordeling

Biologi

: Æggene lægges i vand eller dynd i og ved småsøer og pytter, hvor larven lever som rovdyr. Larven er hvidlig, findes i vissent løv, under bark eller i vand og dynd.

Levested

: Almindelig ved små og større vand- og dyndflader i det åbne land.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks insekter v/Peter Friis Møller, Politikens Forlag 1999.

Insekter i Danmark og Europa v/M.Chinery, Gads Forlag 1975.

De senest indberettede arter i Naturbasen: