Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Gerner Jensen
    Foto: Gerner Jensen
  • Fotograf: Johnny Lund Jeppesen
    Foto: Johnny Lund Jeppesen

Atlas

: Håret Svirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde 8-11 mm. Imago er overvejende blank sort, pronotum med svagt, grønligt skær. Bagkroppen med seks gule pletter. Øjnene med kort behåring.
Håret Svirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Pletterne er noget bredere hos hannen end hos hunnen, som i sjældne tilfælde kan være helt sort.

Forveksling

: Hunnen kan især forveksles med Mørk smalpletsvirreflue (M. barbifrons), som dog har en mørk pande næsten uden bestøvning (hos lasiophthalma med bestøvet tværbånd) og ubehårede øjne. Melanistiske hunner kan skelnes fra Firplettet svirreflue (M. quadrimaculata) ved pandens bestøvede tværbånd. Begge køn kan forveksles med den sjældne M. lucifera, hvis bagkropspletter dog indsnævres mod midten og har sølvfarvet bestøvning. Den kan også forveksles med andre Melangyna-arter, som dog først flyver senere på sommeren, samt overfladisk med Halvmåne-busksvirreflue (Parasyrphus punctulatus), som dog bl.a. har meget lysere fødder.

Udbredelse

: Den er udbredt i de fleste landsdele og ret almindelig, dog sjælden i de vestlige egne af Jylland. I øvrigt vidt udbredt i den tempererede del af Europa, Asien og Amerika.
Håret Svirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago træffes især fra midten af marts til begyndelsen af maj, af og til noget senere, idet flyvetidspunktet kan variere, afhængig af, hvornår lunere vejr sætter ind. Den ses bl.a. på blomster af Hassel, Følfod, Vorterod, Anemone, Pil, Mælkebøtte, Kirsebær og Æble.

Tidsmæssig fordeling

af Håret Svirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Håret Svirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Håret Svirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som puppe og er en af de tidligste svirrefluer. Imago flyver især fra marts til ind i maj, undtagelsesvis endda i juni. Larven er bladlusædende og er bl.a. fundet på Ahorn. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes især i lysåben skov, haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bygebjerg, R., 2005: Svirrefluer. Den Danske Rødliste. www.dmu.dk

Torp, E., 1994: Danmarks Svirrefluer (Diptera: Syrphidae). Danmarks Dyreliv. Bd. 6.

De senest indberettede arter i Naturbasen: