Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tim H. Hansen
    Foto: Tim H. Hansen
  • Fotograf: Michael Arleth
    Foto: Michael Arleth
  • Fotograf: Michael Arleth
    Foto: Michael Arleth

Atlas

: Mark-Dyndflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: 10-14 mm lang. Ansigtet har en tydelig sort midterstribe, og vingerne er helt klare med et artstypisk lille punktformet/kvadratisk vingemærke (stigma) som ikke er længere end bredt.

Hannens bagkrop er sort med store skinnende gule/orange trekantede sidepletter på 2. bagkropsled, og ofte mindre pletter på 3. bagkropsled. Hunnens sidepletter er mindre og kan i visse tilfælde være brune eller meget mørke.

Mark-Dyndflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Udstrækningen af parpletter på bagkroppen kan varierer.

Forveksling

: Arten kan forveksles med Almindelig Dyndflue(Eristalis arbustorum) og Lille Dyndflue(Eristalis abusiva), hos disse er ansigtet dog gråt i gråt uden en tydelige sort midterstribe.

Arten kan ligeledes forveksles med Have-Dyndflue(Eristalis lineata), som dog har et karakteristisk mørkt bånd på vingen og vingemærket er indtil dobbelt så lang som bredt.

Udbredelse

: Arten er almindelig forekommende og er udbredt i hele landet.
Mark-Dyndflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra begyndelsen af april til slutningen af september.

Tidsmæssig fordeling

af Mark-Dyndflue baseret på Naturbasens observationer:
Mark-Dyndflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mark-Dyndflue - månedlig fordeling

Biologi

: Laverne, lever som rottehaler, i blandt andet dræn fra gårde, samt stillestående vand i damme og kanaler. Laverne kan også leve og udvikles i fugtigt kogødning.

Arten har en karakteristisk parringsadfærd, hvor flere hanner kan svæve over den samme hun.

Levested

: Arten træffes i stort set alle biotoper , både på tørre og fugtige lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nationalnyckeln, Tvåvingar: Blomflugor Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae, Uppsala 2009.

Danmarks svirrefluer (Ditera: Syrphidae) af Ernst Torp, Danmarks Dyreliv bind 6, APOLLO BOOKS, Stenstrup 1994.

De senest indberettede arter i Naturbasen: