Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Walther Gritsch
    Foto: Walther Gritsch
  • Fotograf: Walther Gritsch
    Foto: Walther Gritsch
  • Fotograf: Walther Gritsch
    Foto: Walther Gritsch

Kendetegn

: Vingelængde 3,5-4,0 mm. Mycetophila fungorum er en lys gulbrun Svampemyg med fire brede, bagtil tilspidsede mørkebrune striber på mesonotum. Hofter og ben er lysere end thorax, og hofterne er som hos alle Svampemyg meget lange. Ved spidsen af skinnebenene sidder kraftige sporer: 1 på forskinnebenene og 2 på midter- og bagskinnebenene. På indersiden af midterskinnebenet (ventralt) mangler Mycetophila fungorum børster. Dette er forholdsvis usædvanligt i slægten Mycetophila, hvor langt de fleste arter har en, to eller tre markante børster. Bagkroppen er farvet som siderne på thorax, men enkelte af tergitterne er mere brune. Hannens hypopygium er ret stort og gulligt.

Antennerne består af 14 flagellomerer plus de to basale led, scapus og pedicel. Scapus og pedicel er gule, mens resten af antenneleddene er brune. Palperne er gule, og har fire led. Hos hannen er 2.-4. palpeled brede og flade.

Vingerne har tydeligt gulstik, og der er ingen spor af hverken bånd eller centralplet. Totalt fravær af mørke vingetegninger ses kun sjældent i slægten Mycetophila.

Som del af underfamilien Mycetophilinae er det karakteristisk, at vingemembranen har mikrotrichia (ultrafin behåring) i parallelle linjer især ud mod vingespidsen.

De to køn ligner hinanden, men fordi der er tale om et (lille) artskompleks, kan hunnerne ikke bestemmes til art, udover at de kan henføres til fungorum-gruppen.

Mycetophila fungorum
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Munk

Variation

: Ingen variation af betydning, men mørkere individer ses af og til.

Forveksling

: I modsætning til så mange andre i den circa 45 arter store danske Mycetophila-fauna kan Mycetophila fungorum kun forveksles med meget få. Nærmere bestemt kun med én.

Lige som det var tilfældet med Mycetophila ruficollis, der har vist sig at være et artskompleks, er også M. fungorum et artskompleks. Dog et meget begrænset et set fra palæarktisk og dansk synspunkt. Komplekset i sin helhed blev beskrevet af den amerikanske dipterolog J.L. Laffoon i 1957, der opdagede, at den holarktiske art Mycetophila fungorum i realiteten bestod af et antal distinkte arter. Disse findes kun i Nearktis. Senere er flere arter kommet til, og i 1993 beskrev Peter Chandler Mycetophila perpallida, der indtil videre er den eneste anden repræsentant for M. fungorum-komplekset i Europa.

De to kendte arter i Danmark ligner hinanden til forveksling. Begge har 0 ventrale børster på midterskinnebenet og ingen plet på vingen. Forskellene ligger i detaljer i hypopygiet primært i formen og behåringen på surstyli og basistyli. Alt sammen noget, der kræver præparation og mikroskop for at kunne erkendes. Ikke mindst fordi Svampemyg i forvejen er små insekter.

Udbredelse

: Mycetophila fungorum er en af de mest almindelige Svampemyg overhovedet, og vil utvivlsomt kunne findes de fleste steder. Men da der er tale om et kompleks med to arter, der i det ydre ikke lader sig adskille, kan det ikke tages for givet, at alle dyr med fungorum-habitus nødvendigvis er denne art. M. perpallida er vidt udbredt i Europa, og findes også i Danmark if. Fauna Europaea. I forbindelse med udarbejdelsen af A preliminary list of the Diptera of Denmark (checklisten) var M. perpallida ikke kendt hos os, men blev anset for potentiel baseret på dens udbredelse i vore nabolande.

For at finde ud af hvor almindelig Mycetophila perpallida er i forhold til Mycetophila fungorum, skulle arten indsamles hver gang, og alle individer nøje undersøges.

Mycetophila fungorum - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Typisk har Mycetophila spp. to hovedflyvetider: En om foråret, og en om efteråret, hvor den om foråret delvist består af overvintrede imagines fra sidste år. Henover sommeren er det langt sjældnere at støde på Svampemyg i al almindelighed.

Tidsmæssig fordeling

af Mycetophila fungorum baseret på Naturbasens observationer:
Mycetophila fungorum - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mycetophila fungorum - månedlig fordeling

Biologi

: Mycetophila spp. er knyttet overvejende til svampe i ordenen Agaricales, hvor larverne lever af svampesporer, de fanger i et netværk af klæbrige silketråde. De voksne individer opholder sig sjældent langt fra larvesubstratet, og kan optræde i mængde ved egnede svampe. Mycetophila fungorum overvintrer som imago.

Levested

: Mycetophila fungorum holder til på fugtige, skyggefulde steder. Altid dybt nede i vegetationen og gerne ved væltede træstammer og hulrum under rødder. På grund af den nære tilknytning til svampe vil man uden at skulle lede længe ofte finde arten i forbindelse med svampe.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Chandler, P. 1993: The Holarctic species of the Mycetophila fungorum (De Geer) group (Diptera: Mycetophilidae). British Journal of Entomology and Natural History, 6: ss. 5-11.

Landrock, K. 1940: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. Zweiflügler oder Diptera. VI: Pilzmücken oder Fungivoridae (Mycetophilidae).

Mamaev, G.P & Stakel´berg, A.A. 1969: Opredelitel´ nasekomych evropejskoj casti SSSR, Dvukrylyje, Blochi. Pervaja cast´ : ss. 265-320.

Pape, T. & Beuk, P. 2013: Fauna Europaea: Mycetophilidae. Fauna Europaea version 2.6.2 www.fauna-eu.org/

Petersen, F.T. & R. Meier (eds.): A preliminary list of the Diptera of Denmark. - Steenstrupia 26 (2): 119-276, 2001.

Søli, G.E.E., J.R. Vockeroth & L. Matile 2000: A.4. Families of Sciaroidea. Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera. Appendix. ss. 49-92.

Zaitzev, A. 2003: Fungus gnats (Diptera, Sciaroidea) of the fauna of Russia and adjacent regions (Part II). An International Journal of Dipterological Research. Vol. 14 No. 2-4 2003.

De senest indberettede arter i Naturbasen: