Artsleksikon

Vælg den art du leder efter på listen, eller find arten via søgefeltet i menuen øverst på siden.
Sortering:   

 Beskrivelse af familien

Familien består helt overvejende af små, robuste arter (3-5 mm). Alle er karakteriseret ved forholdsvis korte antenner og vinger og lange hofter. Ved spidsen af skinnebenene på de to bageste benpar sidder to kraftige sporer. På forskinnebenene kun én spore. Vingerne kan være med eller uden pletter/bånd. Oftest ses plettede vinger i den omfangsrige slægt Mycetophila. Habitus i øvrigt er meget ensartet. Familien er stor og tæller et sted mellem 255 og 388 arter fordelt på godt og vel et halvt hundrede slægter.

Som navnet antyder, er Svampemyggene knyttet til svampe. Som larver lever de i svampe - tit ganske specifikt. Nogle lever frit, mens andre spinder klæbrige spind beregnet til at fange svampesporer eller små hvirvelløse dyr.

Svampemyg har typisk to hyppighedsperioder i løbet af året: Én om foråret og én om efteråret. Mange arter overvintrer som voksne dyr.

Traditionelt omfattede familien (som Fungivoridae) alle mycofile/mycofage myg. I dag er den splittet op i selvstændige familier. Udover Mycetophilidae er det Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae og Keroplatidae.

Beskrivelser skrives kollektivt af medlemmerne. Det betyder at også du kan redigere denne beskrivelse og dermed gøre den bedre.



De senest indberettede arter i Naturbasen: